Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

Quay mở thưởng vào lúc 16 giờ 10 phút ngày thứ Sáu hàng tuần, được trực tiếp trên sóng Đài PTTH TP. Hồ Chí Minh hệ FM tần số 103.2MHz, FM tần số 99.9MHz; Đài PTTH TP. Cần Thơ hệ FM tần số 97.3MHz, hệ AM tần số 837KHz và Đài Tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL hệ AM tần số 873KHz, hệ FM tần số 91.5MHz.
Kết quả xổ số ngày 19-01-2018 - Loại 27TV03
Giải tám
100.000đ
60
Giải bảy
200.000đ
311
Giải sáu
400.000đ
9884 - 8517 - 4080
Giải năm
1.000.000đ
8941
Giải tư
3.000.000đ
53419 - 41192 - 74889 - 17307 - 58538 - 94697 - 67724
Giải ba
10.000.000đ
95553 - 98093
Giải nhì
15.000.000đ
59157
Giải nhất
30.000.000đ
33816
Kết quả xổ số ngày 12-01-2018 - Loại 27TV02
Giải tám
100.000đ
42
Giải bảy
200.000đ
845
Giải sáu
400.000đ
4212 - 5464 - 3142
Giải năm
1.000.000đ
8839
Giải tư
3.000.000đ
87199 - 30643 - 94629 - 51720 - 23788 - 62432 - 18612
Giải ba
10.000.000đ
50738 - 25576
Giải nhì
15.000.000đ
74859
Giải nhất
30.000.000đ
43903
Kết quả xổ số ngày 05-01-2018 - Loại 27TV01
Giải tám
100.000đ
54
Giải bảy
200.000đ
423
Giải sáu
400.000đ
9299 - 4471 - 7803
Giải năm
1.000.000đ
1149
Giải tư
3.000.000đ
11162 - 48783 - 74796 - 37205 - 72904 - 24296 - 45634
Giải ba
10.000.000đ
04741 - 44936
Giải nhì
15.000.000đ
85668
Giải nhất
30.000.000đ
96331
Kết quả xổ số ngày 29-12-2017 - Loại 26TV52
Giải tám
100.000đ
47
Giải bảy
200.000đ
902
Giải sáu
400.000đ
3773 - 7066 - 9080
Giải năm
1.000.000đ
5522
Giải tư
3.000.000đ
74259 - 58469 - 48301 - 05659 - 12094 - 15557 - 47317
Giải ba
10.000.000đ
95396 - 61694
Giải nhì
15.000.000đ
82611
Giải nhất
30.000.000đ
98495
Kết quả xổ số ngày 22-12-2017 - Loại 26TV51
Giải tám
100.000đ
83
Giải bảy
200.000đ
315
Giải sáu
400.000đ
2488 - 6720 - 7733
Giải năm
1.000.000đ
1479
Giải tư
3.000.000đ
90132 - 22829 - 38800 - 52602 - 63433 - 34996 - 52406
Giải ba
10.000.000đ
95527 - 59098
Giải nhì
15.000.000đ
88732
Giải nhất
30.000.000đ
87270
Kết quả xổ số ngày 15-12-2017 - Loại 26TV50
Giải tám
100.000đ
01
Giải bảy
200.000đ
764
Giải sáu
400.000đ
7587 - 1928 - 3822
Giải năm
1.000.000đ
9552
Giải tư
3.000.000đ
47893 - 57187 - 24526 - 74928 - 61512 - 00176 - 53458
Giải ba
10.000.000đ
65797 - 17996
Giải nhì
15.000.000đ
35677
Giải nhất
30.000.000đ
99652
Kết quả xổ số ngày 08-12-2017 - Loại 26TV49
Giải tám
100.000đ
40
Giải bảy
200.000đ
357
Giải sáu
400.000đ
6522 - 1900 - 6596
Giải năm
1.000.000đ
8056
Giải tư
3.000.000đ
34506 - 93001 - 00987 - 09190 - 47181 - 96824 - 47153
Giải ba
10.000.000đ
31949 - 26494
Giải nhì
15.000.000đ
65935
Giải nhất
30.000.000đ
22338
Kết quả xổ số ngày 01-12-2017 - Loại 26TV48
Giải tám
100.000đ
69
Giải bảy
200.000đ
184
Giải sáu
400.000đ
3044 - 7167 - 8728
Giải năm
1.000.000đ
0078
Giải tư
3.000.000đ
31530 - 88277 - 70124 - 15718 - 06363 - 51983 - 63671
Giải ba
10.000.000đ
35321 - 31155
Giải nhì
15.000.000đ
36485
Giải nhất
30.000.000đ
69427
Kết quả xổ số ngày 24-11-2017 - Loại 26TV47
Giải tám
100.000đ
54
Giải bảy
200.000đ
127
Giải sáu
400.000đ
5272 - 9623 - 4829
Giải năm
1.000.000đ
4598
Giải tư
3.000.000đ
11857 - 01604 - 04390 - 71793 - 04507 - 29585 - 65070
Giải ba
10.000.000đ
60964 - 56988
Giải nhì
15.000.000đ
97779
Giải nhất
30.000.000đ
77551
Kết quả xổ số ngày 17-11-2017 - Loại 26TV46
Giải tám
100.000đ
72
Giải bảy
200.000đ
438
Giải sáu
400.000đ
1054 - 7254 - 8096
Giải năm
1.000.000đ
4065
Giải tư
3.000.000đ
90775 - 53198 - 18276 - 98329 - 19560 - 74418 - 27707
Giải ba
10.000.000đ
09631 - 98950
Giải nhì
15.000.000đ
34878
Giải nhất
30.000.000đ
62673
Kết quả xổ số ngày 10-11-2017 - Loại 26TV45
Giải tám
100.000đ
73
Giải bảy
200.000đ
214
Giải sáu
400.000đ
1672 - 4989 - 2921
Giải năm
1.000.000đ
2644
Giải tư
3.000.000đ
53377 - 24716 - 08782 - 55299 - 09814 - 30886 - 93641
Giải ba
10.000.000đ
75481 - 09989
Giải nhì
15.000.000đ
69424
Giải nhất
30.000.000đ
68440
Kết quả xổ số ngày 03-11-2017 - Loại 26TV44
Giải tám
100.000đ
56
Giải bảy
200.000đ
924
Giải sáu
400.000đ
1601 - 6679 - 1427
Giải năm
1.000.000đ
7678
Giải tư
3.000.000đ
72405 - 50982 - 08161 - 21560 - 28859 - 83464 - 74077
Giải ba
10.000.000đ
12721 - 09862
Giải nhì
15.000.000đ
75276
Giải nhất
30.000.000đ
40548
Kết quả xổ số ngày 27-10-2017 - Loại 26TV43
Giải tám
100.000đ
73
Giải bảy
200.000đ
494
Giải sáu
400.000đ
3783 - 3348 - 9664
Giải năm
1.000.000đ
5207
Giải tư
3.000.000đ
13839 - 16903 - 44599 - 45624 - 46487 - 23129 - 30775
Giải ba
10.000.000đ
12189 - 59925
Giải nhì
15.000.000đ
10293
Giải nhất
30.000.000đ
10447
Kết quả xổ số ngày 20-10-2017 - Loại 26TV42
Giải tám
100.000đ
08
Giải bảy
200.000đ
924
Giải sáu
400.000đ
9247 - 1618 - 9627
Giải năm
1.000.000đ
5205
Giải tư
3.000.000đ
94338 - 84945 - 58646 - 96453 - 38898 - 21965 - 69328
Giải ba
10.000.000đ
49097 - 42858
Giải nhì
15.000.000đ
11800
Giải nhất
30.000.000đ
41349
Kết quả xổ số ngày 13-10-2017 - Loại 26TV41
Giải tám
100.000đ
60
Giải bảy
200.000đ
605
Giải sáu
400.000đ
8804 - 6373 - 3949
Giải năm
1.000.000đ
4415
Giải tư
3.000.000đ
70320 - 75946 - 60563 - 41530 - 22617 - 70337 - 64667
Giải ba
10.000.000đ
75382 - 58843
Giải nhì
15.000.000đ
27029
Giải nhất
30.000.000đ
89092
Kết quả xổ số ngày 06-10-2017 - Loại 26TV40
Giải tám
100.000đ
36
Giải bảy
200.000đ
604
Giải sáu
400.000đ
6899 - 3804 - 6992
Giải năm
1.000.000đ
7355
Giải tư
3.000.000đ
08359 - 18533 - 11648 - 92702 - 75561 - 53278 - 37891
Giải ba
10.000.000đ
85620 - 11392
Giải nhì
15.000.000đ
93417
Giải nhất
30.000.000đ
67869
Kết quả xổ số ngày 29-09-2017 - Loại 26TV39
Giải tám
100.000đ
28
Giải bảy
200.000đ
550
Giải sáu
400.000đ
3519 - 4839 - 7910
Giải năm
1.000.000đ
0402
Giải tư
3.000.000đ
27679 - 11588 - 59858 - 97814 - 39441 - 22635 - 20438
Giải ba
10.000.000đ
79112 - 94035
Giải nhì
15.000.000đ
06132
Giải nhất
30.000.000đ
46023
Kết quả xổ số ngày 22-09-2017 - Loại 26TV38
Giải tám
100.000đ
01
Giải bảy
200.000đ
836
Giải sáu
400.000đ
4217 - 6925 - 0622
Giải năm
1.000.000đ
8543
Giải tư
3.000.000đ
06969 - 88882 - 28013 - 60657 - 83365 - 34554 - 84773
Giải ba
10.000.000đ
06221 - 06379
Giải nhì
15.000.000đ
89078
Giải nhất
30.000.000đ
17840
Kết quả xổ số ngày 15-09-2017 - Loại 26TV37
Giải tám
100.000đ
99
Giải bảy
200.000đ
616
Giải sáu
400.000đ
8935 - 4562 - 3739
Giải năm
1.000.000đ
7150
Giải tư
3.000.000đ
77600 - 25987 - 82179 - 23629 - 61979 - 60946 - 46024
Giải ba
10.000.000đ
45123 - 44904
Giải nhì
15.000.000đ
57039
Giải nhất
30.000.000đ
46386
Kết quả xổ số ngày 08-09-2017 - Loại 26TV36
Giải tám
100.000đ
17
Giải bảy
200.000đ
842
Giải sáu
400.000đ
9619 - 7539 - 4587
Giải năm
1.000.000đ
6657
Giải tư
3.000.000đ
98121 - 12807 - 38310 - 33278 - 46717 - 24887 - 58811
Giải ba
10.000.000đ
68074 - 66865
Giải nhì
15.000.000đ
39299
Giải nhất
30.000.000đ
09475
Kết quả xổ số ngày 01-09-2017 - Loại 26TV35
Giải tám
100.000đ
32
Giải bảy
200.000đ
743
Giải sáu
400.000đ
0745 - 7311 - 4880
Giải năm
1.000.000đ
4068
Giải tư
3.000.000đ
30046 - 25764 - 11288 - 52130 - 08072 - 29163 - 83631
Giải ba
10.000.000đ
29275 - 65296
Giải nhì
15.000.000đ
09557
Giải nhất
30.000.000đ
19350
Kết quả xổ số ngày 25-08-2017 - Loại 26TV34
Giải tám
100.000đ
99
Giải bảy
200.000đ
213
Giải sáu
400.000đ
2326 - 7550 - 5364
Giải năm
1.000.000đ
2749
Giải tư
3.000.000đ
44125 - 61041 - 56455 - 33771 - 19858 - 53915 - 92239
Giải ba
10.000.000đ
12363 - 04944
Giải nhì
15.000.000đ
80076
Giải nhất
30.000.000đ
65109
Kết quả xổ số ngày 18-08-2017 - Loại 26TV33
Giải tám
100.000đ
93
Giải bảy
200.000đ
404
Giải sáu
400.000đ
1424 - 3345 - 6506
Giải năm
1.000.000đ
7078
Giải tư
3.000.000đ
46634 - 48177 - 82740 - 25793 - 25024 - 17997 - 91586
Giải ba
10.000.000đ
39870 - 01579
Giải nhì
15.000.000đ
51930
Giải nhất
30.000.000đ
88792
Kết quả xổ số ngày 11-08-2017 - Loại 26TV32
Giải tám
100.000đ
36
Giải bảy
200.000đ
932
Giải sáu
400.000đ
2848 - 7736 - 4885
Giải năm
1.000.000đ
1626
Giải tư
3.000.000đ
59825 - 06838 - 67451 - 66381 - 22609 - 79056 - 77155
Giải ba
10.000.000đ
94264 - 05263
Giải nhì
15.000.000đ
15508
Giải nhất
30.000.000đ
91147
Kết quả xổ số ngày 04-08-2017 - Loại 26TV31
Giải tám
100.000đ
69
Giải bảy
200.000đ
765
Giải sáu
400.000đ
8451 - 2386 - 2521
Giải năm
1.000.000đ
4030
Giải tư
3.000.000đ
89746 - 91149 - 18226 - 31095 - 85467 - 77783 - 03853
Giải ba
10.000.000đ
86963 - 56711
Giải nhì
15.000.000đ
40330
Giải nhất
30.000.000đ
16951
Kết quả xổ số ngày 28-07-2017 - Loại 26TV30
Giải tám
100.000đ
55
Giải bảy
200.000đ
680
Giải sáu
400.000đ
9214 - 0104 - 3326
Giải năm
1.000.000đ
5715
Giải tư
3.000.000đ
70472 - 27146 - 37778 - 38145 - 09981 - 82517 - 97514
Giải ba
10.000.000đ
98756 - 00502
Giải nhì
15.000.000đ
43960
Giải nhất
30.000.000đ
85773
Kết quả xổ số ngày 21-07-2017 - Loại 26TV29
Giải tám
100.000đ
14
Giải bảy
200.000đ
476
Giải sáu
400.000đ
8346 - 9837 - 3571
Giải năm
1.000.000đ
7659
Giải tư
3.000.000đ
70698 - 36844 - 92430 - 66681 - 28658 - 00546 - 54435
Giải ba
10.000.000đ
36367 - 16151
Giải nhì
15.000.000đ
50773
Giải nhất
30.000.000đ
37310
Kết quả xổ số ngày 14-07-2017 - Loại 26TV28
Giải tám
100.000đ
16
Giải bảy
200.000đ
041
Giải sáu
400.000đ
7129 - 2910 - 4456
Giải năm
1.000.000đ
7982
Giải tư
3.000.000đ
22226 - 38734 - 39855 - 92170 - 91861 - 97123 - 83401
Giải ba
10.000.000đ
37453 - 44919
Giải nhì
15.000.000đ
51054
Giải nhất
30.000.000đ
77145
Kết quả xổ số ngày 07-07-2017 - Loại 26TV27
Giải tám
100.000đ
26
Giải bảy
200.000đ
483
Giải sáu
400.000đ
1076 - 0279 - 5906
Giải năm
1.000.000đ
5191
Giải tư
3.000.000đ
20921 - 61098 - 95249 - 03131 - 49982 - 37740 - 29659
Giải ba
10.000.000đ
66353 - 27477
Giải nhì
15.000.000đ
77833
Giải nhất
30.000.000đ
72238
Kết quả xổ số ngày 30-06-2017 - Loại 26TV26
Giải tám
100.000đ
71
Giải bảy
200.000đ
976
Giải sáu
400.000đ
5530 - 3612 - 8071
Giải năm
1.000.000đ
4693
Giải tư
3.000.000đ
20938 - 09870 - 49444 - 73521 - 55528 - 24804 - 99785
Giải ba
10.000.000đ
22064 - 50606
Giải nhì
15.000.000đ
67504
Giải nhất
30.000.000đ
13817
Kết quả xổ số ngày 23-06-2017 - Loại 26TV25
Giải tám
100.000đ
17
Giải bảy
200.000đ
965
Giải sáu
400.000đ
5649 - 3727 - 0923
Giải năm
1.000.000đ
3629
Giải tư
3.000.000đ
19380 - 18167 - 18767 - 17891 - 29756 - 50983 - 28900
Giải ba
10.000.000đ
23742 - 79439
Giải nhì
15.000.000đ
59331
Giải nhất
30.000.000đ
61980
Kết quả xổ số ngày 16-06-2017 - Loại 26TV24
Giải tám
100.000đ
26
Giải bảy
200.000đ
654
Giải sáu
400.000đ
8534 - 7765 - 7493
Giải năm
1.000.000đ
2992
Giải tư
3.000.000đ
46009 - 03393 - 09757 - 08109 - 00084 - 63568 - 33897
Giải ba
10.000.000đ
72057 - 62377
Giải nhì
15.000.000đ
37748
Giải nhất
30.000.000đ
19386
Kết quả xổ số ngày 09-06-2017 - Loại 26TV23
Giải tám
100.000đ
22
Giải bảy
200.000đ
656
Giải sáu
400.000đ
1805 - 6682 - 8358
Giải năm
1.000.000đ
7604
Giải tư
3.000.000đ
97436 - 41740 - 29160 - 29374 - 28688 - 63046 - 75411
Giải ba
10.000.000đ
22946 - 48150
Giải nhì
15.000.000đ
42643
Giải nhất
30.000.000đ
54552
Kết quả xổ số ngày 02-06-2017 - Loại 26TV22
Giải tám
100.000đ
05
Giải bảy
200.000đ
459
Giải sáu
400.000đ
0524 - 0617 - 8209
Giải năm
1.000.000đ
5438
Giải tư
3.000.000đ
92006 - 21193 - 74892 - 55403 - 66978 - 45022 - 98115
Giải ba
10.000.000đ
27835 - 89978
Giải nhì
15.000.000đ
86579
Giải nhất
30.000.000đ
71747
Kết quả xổ số ngày 19-05-2017 - Loại 26TV20
Giải tám
100.000đ
09
Giải bảy
200.000đ
915
Giải sáu
400.000đ
3285 - 8323 - 0052
Giải năm
1.000.000đ
9161
Giải tư
3.000.000đ
28097 - 17587 - 13290 - 55394 - 00951 - 26117 - 07864
Giải ba
10.000.000đ
29548 - 72011
Giải nhì
15.000.000đ
85399
Giải nhất
30.000.000đ
40394
Kết quả xổ số ngày 12-05-2017 - Loại 26TV19
Giải tám
100.000đ
42
Giải bảy
200.000đ
162
Giải sáu
400.000đ
2555 - 7291 - 0176
Giải năm
1.000.000đ
7259
Giải tư
3.000.000đ
10337 - 43695 - 80155 - 42369 - 82344 - 60982 - 11409
Giải ba
10.000.000đ
74459 - 29585
Giải nhì
15.000.000đ
72275
Giải nhất
30.000.000đ
35400
Kết quả xổ số ngày 05-05-2017 - Loại 26TV18
Giải tám
100.000đ
45
Giải bảy
200.000đ
749
Giải sáu
400.000đ
2250 - 6104 - 3526
Giải năm
1.000.000đ
2872
Giải tư
3.000.000đ
60991 - 20900 - 81510 - 85784 - 73527 - 07620 - 16691
Giải ba
10.000.000đ
63538 - 60282
Giải nhì
15.000.000đ
83705
Giải nhất
30.000.000đ
67168
Kết quả xổ số ngày 28-04-2017 - Loại 26TV17
Giải tám
100.000đ
05
Giải bảy
200.000đ
630
Giải sáu
400.000đ
3782 - 1426 - 7451
Giải năm
1.000.000đ
9329
Giải tư
3.000.000đ
36946 - 02529 - 73451 - 14766 - 12599 - 30402 - 40259
Giải ba
10.000.000đ
91381 - 66018
Giải nhì
15.000.000đ
73707
Giải nhất
30.000.000đ
22719
Kết quả xổ số ngày 21-04-2017 - Loại 26TV16
Giải tám
100.000đ
32
Giải bảy
200.000đ
520
Giải sáu
400.000đ
3650 - 1226 - 5089
Giải năm
1.000.000đ
1557
Giải tư
3.000.000đ
50907 - 37881 - 37234 - 28249 - 29889 - 77554 - 03863
Giải ba
10.000.000đ
29873 - 38729
Giải nhì
15.000.000đ
40960
Giải nhất
30.000.000đ
62000
Kết quả xổ số ngày 14-04-2017 - Loại 26TV15
Giải tám
100.000đ
55
Giải bảy
200.000đ
828
Giải sáu
400.000đ
6211 - 5944 - 3274
Giải năm
1.000.000đ
6989
Giải tư
3.000.000đ
76946 - 19390 - 33161 - 30560 - 16989 - 88652 - 41740
Giải ba
10.000.000đ
11186 - 91739
Giải nhì
15.000.000đ
52417
Giải nhất
30.000.000đ
56549
Kết quả xổ số ngày 07-04-2017 - Loại 26TV14
Giải tám
100.000đ
53
Giải bảy
200.000đ
892
Giải sáu
400.000đ
5151 - 8618 - 5982
Giải năm
1.000.000đ
2007
Giải tư
3.000.000đ
22304 - 24553 - 06946 - 90160 - 08696 - 80163 - 51426
Giải ba
10.000.000đ
89848 - 24744
Giải nhì
15.000.000đ
62852
Giải nhất
30.000.000đ
31195
Kết quả xổ số ngày 31-03-2017 - Loại 26TV13
Giải tám
100.000đ
48
Giải bảy
200.000đ
973
Giải sáu
400.000đ
0186 - 7414 - 6119
Giải năm
1.000.000đ
1502
Giải tư
3.000.000đ
62977 - 66397 - 36213 - 44135 - 56173 - 63785 - 40186
Giải ba
10.000.000đ
26565 - 75575
Giải nhì
15.000.000đ
44176
Giải nhất
30.000.000đ
78206
Kết quả xổ số ngày 24-03-2017 - Loại 26TV12
Giải tám
100.000đ
66
Giải bảy
200.000đ
056
Giải sáu
400.000đ
6243 - 8437 - 8213
Giải năm
1.000.000đ
6905
Giải tư
3.000.000đ
86898 - 03526 - 91531 - 39943 - 95685 - 93466 - 38182
Giải ba
10.000.000đ
19012 - 40140
Giải nhì
15.000.000đ
39650
Giải nhất
30.000.000đ
59087
Kết quả xổ số ngày 17-03-2017 - Loại 26TV11
Giải tám
100.000đ
87
Giải bảy
200.000đ
967
Giải sáu
400.000đ
2709 - 4951 - 6621
Giải năm
1.000.000đ
2838
Giải tư
3.000.000đ
65675 - 47801 - 04230 - 03464 - 86058 - 15397 - 60644
Giải ba
10.000.000đ
79766 - 61340
Giải nhì
15.000.000đ
79733
Giải nhất
30.000.000đ
70550
Kết quả xổ số ngày 10-03-2017 - Loại 26TV10
Giải tám
100.000đ
74
Giải bảy
200.000đ
746
Giải sáu
400.000đ
8240 - 9777 - 2873
Giải năm
1.000.000đ
8014
Giải tư
3.000.000đ
97171 - 27333 - 28644 - 00354 - 43787 - 93426 - 77413
Giải ba
10.000.000đ
37226 - 61071
Giải nhì
15.000.000đ
79696
Giải nhất
30.000.000đ
59292
Kết quả xổ số ngày 03-03-2017 - Loại 26TV09
Giải tám
100.000đ
48
Giải bảy
200.000đ
279
Giải sáu
400.000đ
6448 - 5112 - 9206
Giải năm
1.000.000đ
7372
Giải tư
3.000.000đ
94410 - 05036 - 02188 - 49161 - 40003 - 27420 - 35642
Giải ba
10.000.000đ
41273 - 30838
Giải nhì
15.000.000đ
28599
Giải nhất
30.000.000đ
63320
Kết quả xổ số ngày 24-02-2017 - Loại 26TV08
Giải tám
100.000đ
68
Giải bảy
200.000đ
558
Giải sáu
400.000đ
6459 - 0356 - 7091
Giải năm
1.000.000đ
2932
Giải tư
3.000.000đ
36112 - 13887 - 66196 - 97450 - 33188 - 14475 - 48605
Giải ba
10.000.000đ
41855 - 24744
Giải nhì
15.000.000đ
81361
Giải nhất
30.000.000đ
42906
Kết quả xổ số ngày 17-02-2017 - Loại 26TV07
Giải tám
100.000đ
05
Giải bảy
200.000đ
112
Giải sáu
400.000đ
1431 - 9471 - 4054
Giải năm
1.000.000đ
5637
Giải tư
3.000.000đ
84890 - 51147 - 38393 - 85040 - 22451 - 38134 - 29554
Giải ba
10.000.000đ
25359 - 37759
Giải nhì
15.000.000đ
92831
Giải nhất
30.000.000đ
98639
Kết quả xổ số ngày 10-02-2017 - Loại 26TV06
Giải tám
100.000đ
80
Giải bảy
200.000đ
791
Giải sáu
400.000đ
4783 - 8333 - 2639
Giải năm
1.000.000đ
6535
Giải tư
3.000.000đ
49990 - 96066 - 89937 - 40411 - 43125 - 28956 - 95051
Giải ba
10.000.000đ
48548 - 30758
Giải nhì
15.000.000đ
81889
Giải nhất
30.000.000đ
05535
Kết quả xổ số ngày 03-02-2017 - Loại 26TV05
Giải tám
100.000đ
65
Giải bảy
200.000đ
364
Giải sáu
400.000đ
8324 - 2066 - 7380
Giải năm
1.000.000đ
6768
Giải tư
3.000.000đ
52954 - 84168 - 50871 - 47430 - 51804 - 93398 - 88299
Giải ba
10.000.000đ
57473 - 67914
Giải nhì
15.000.000đ
08811
Giải nhất
30.000.000đ
21174
Kết quả xổ số ngày 27-01-2017 - Loại 26TV04
Giải tám
100.000đ
78
Giải bảy
200.000đ
250
Giải sáu
400.000đ
5544 - 1033 - 1368
Giải năm
1.000.000đ
8643
Giải tư
3.000.000đ
17524 - 21942 - 24284 - 00465 - 86365 - 72272 - 59538
Giải ba
10.000.000đ
84227 - 50929
Giải nhì
15.000.000đ
01988
Giải nhất
30.000.000đ
56979
Kết quả xổ số ngày 20-01-2017 - Loại 26TV03
Giải tám
100.000đ
97
Giải bảy
200.000đ
397
Giải sáu
400.000đ
6006 - 7814 - 6777
Giải năm
1.000.000đ
6966
Giải tư
3.000.000đ
25335 - 87893 - 99796 - 85409 - 25508 - 86059 - 76657
Giải ba
10.000.000đ
84921 - 52842
Giải nhì
15.000.000đ
51249
Giải nhất
30.000.000đ
35502
Kết quả xổ số ngày 13-01-2017 - Loại 26TV02
Giải tám
100.000đ
57
Giải bảy
200.000đ
959
Giải sáu
400.000đ
2371 - 7945 - 2332
Giải năm
1.000.000đ
4808
Giải tư
3.000.000đ
48101 - 00615 - 38710 - 71349 - 17208 - 68112 - 05934
Giải ba
10.000.000đ
25190 - 78050
Giải nhì
15.000.000đ
14100
Giải nhất
30.000.000đ
87997
Kết quả xổ số ngày 06-01-2017 - Loại XSTV - 26TV01
Giải tám
100.000đ
49
Giải bảy
200.000đ
573
Giải sáu
400.000đ
2609 - 6348 - 3979
Giải năm
1.000.000đ
7509
Giải tư
3.000.000đ
41142 - 12654 - 28971 - 86267 - 84298 - 59057 - 57898
Giải ba
10.000.000đ
36193 - 27744
Giải nhì
15.000.000đ
30990
Giải nhất
30.000.000đ
58540
Kết quả xổ số ngày 23-12-2016 - Loại 25TV52
Giải tám
100.000đ
52
Giải bảy
200.000đ
532
Giải sáu
400.000đ
1772 - 7832 - 1659
Giải năm
1.000.000đ
5433
Giải tư
3.000.000đ
63893 - 44716 - 51367 - 26986 - 76254 - 34262 - 09899
Giải ba
10.000.000đ
25496 - 34964
Giải nhì
20.000.000đ
37846
Giải nhất
30.000.000đ
86920
Kết quả xổ số ngày 16-12-2016 - Loại 25TV51
Giải tám
100.000đ
19
Giải bảy
200.000đ
609
Giải sáu
400.000đ
1446 - 7181 - 5513
Giải năm
1.000.000đ
0601
Giải tư
3.000.000đ
84215 - 54598 - 60282 - 81193 - 17284 - 15359 - 54139
Giải ba
10.000.000đ
06957 - 89628
Giải nhì
20.000.000đ
04025
Giải nhất
30.000.000đ
51066
Kết quả xổ số ngày 09-12-2016 - Loại 25TV50
Giải tám
100.000đ
28
Giải bảy
200.000đ
862
Giải sáu
400.000đ
0700 - 3379 - 4182
Giải năm
1.000.000đ
5960
Giải tư
3.000.000đ
52948 - 77517 - 77823 - 63654 - 69636 - 11909 - 37319
Giải ba
10.000.000đ
31555 - 70384
Giải nhì
20.000.000đ
75634
Giải nhất
30.000.000đ
86690
Kết quả xổ số ngày 02-12-2016 - Loại 25TV49
Giải tám
100.000đ
55
Giải bảy
200.000đ
617
Giải sáu
400.000đ
0214 - 4421 - 3701
Giải năm
1.000.000đ
1182
Giải tư
3.000.000đ
59635 - 68829 - 13891 - 21417 - 61960 - 21080 - 70289
Giải ba
10.000.000đ
28304 - 06922
Giải nhì
20.000.000đ
45135
Giải nhất
30.000.000đ
60368
Kết quả xổ số ngày 25-11-2016 - Loại 25TV48
Giải tám
100.000đ
13
Giải bảy
200.000đ
154
Giải sáu
400.000đ
3926 - 8363 - 5750
Giải năm
1.000.000đ
5899
Giải tư
3.000.000đ
15755 - 59233 - 92206 - 79172 - 06484 - 32249 - 15048
Giải ba
10.000.000đ
67546 - 82599
Giải nhì
20.000.000đ
50925
Giải nhất
30.000.000đ
78581
Kết quả xổ số ngày 18-11-2016 - Loại 25TV47
Giải tám
100.000đ
24
Giải bảy
200.000đ
980
Giải sáu
400.000đ
7386 - 4896 - 8091
Giải năm
1.000.000đ
1442
Giải tư
3.000.000đ
66648 - 26058 - 05691 - 97177 - 77423 - 56557 - 74243
Giải ba
10.000.000đ
23718 - 49010
Giải nhì
20.000.000đ
39960
Giải nhất
30.000.000đ
48936
Kết quả xổ số ngày 11-11-2016 - Loại XSTV - 25TV46
Giải tám
100.000đ
44
Giải bảy
200.000đ
636
Giải sáu
400.000đ
0917 - 3192 - 9662
Giải năm
1.000.000đ
7337
Giải tư
3.000.000đ
02920 - 60302 - 05393 - 42359 - 99163 - 42009 - 48674
Giải ba
10.000.000đ
92222 - 40409
Giải nhì
20.000.000đ
70617
Giải nhất
30.000.000đ
38896
Kết quả xổ số ngày 04-11-2016 - Loại 25TV45
Giải tám
100.000đ
83
Giải bảy
200.000đ
832
Giải sáu
400.000đ
1661 - 3295 - 2632
Giải năm
1.000.000đ
0535
Giải tư
3.000.000đ
58319 - 70526 - 96158 - 28401 - 78276 - 35559 - 14449
Giải ba
10.000.000đ
08553 - 09480
Giải nhì
20.000.000đ
71917
Giải nhất
30.000.000đ
12588
Kết quả xổ số ngày 04-11-2016 - Loại 25TV45
Giải tám
100.000đ
83
Giải bảy
200.000đ
832
Giải sáu
400.000đ
1661 - 3295 - 2632
Giải năm
1.000.000đ
0535
Giải tư
3.000.000đ
58319 - 70526 - 96158 - 28401 - 78276 - 35559 - 14449
Giải ba
10.000.000đ
08553 - 09480
Giải nhì
20.000.000đ
71917
Giải nhất
30.000.000đ
12588
Kết quả xổ số ngày 28-10-2016 - Loại 25TV44
Giải tám
100.000đ
90
Giải bảy
200.000đ
681
Giải sáu
400.000đ
7988 - 2030 - 2968
Giải năm
1.000.000đ
3595
Giải tư
3.000.000đ
16888 - 43086 - 96467 - 02892 - 91318 - 68352 - 43307
Giải ba
10.000.000đ
50151 - 36898
Giải nhì
20.000.000đ
35753
Giải nhất
30.000.000đ
14425
Kết quả xổ số ngày 21-10-2016 - Loại 25TV43
Giải tám
100.000đ
24
Giải bảy
200.000đ
834
Giải sáu
400.000đ
0044 - 2797 - 0252
Giải năm
1.000.000đ
4184
Giải tư
3.000.000đ
58653 - 87181 - 74337 - 71134 - 27442 - 76902 - 69515
Giải ba
10.000.000đ
14424 - 84522
Giải nhì
20.000.000đ
21546
Giải nhất
30.000.000đ
59545
Kết quả xổ số ngày 14-10-2016 - Loại 25TV42
Giải tám
100.000đ
69
Giải bảy
200.000đ
212
Giải sáu
400.000đ
7549 - 4783 - 6858
Giải năm
1.000.000đ
9176
Giải tư
3.000.000đ
22748 - 11406 - 03984 - 27756 - 43701 - 66636 - 24214
Giải ba
10.000.000đ
07732 - 39072
Giải nhì
20.000.000đ
71134
Giải nhất
30.000.000đ
63022
Kết quả xổ số ngày 07-10-2016 - Loại 25TV41
Giải tám
100.000đ
81
Giải bảy
200.000đ
616
Giải sáu
400.000đ
6447 - 4683 - 0702
Giải năm
1.000.000đ
4289
Giải tư
3.000.000đ
01077 - 96951 - 25730 - 45305 - 35063 - 45490 - 11483
Giải ba
10.000.000đ
00849 - 39480
Giải nhì
20.000.000đ
51598
Giải nhất
30.000.000đ
55859
Kết quả xổ số ngày 30-09-2016 - Loại 25TV40
Giải tám
100.000đ
93
Giải bảy
200.000đ
582
Giải sáu
400.000đ
7093 - 0431 - 4819
Giải năm
1.000.000đ
7267
Giải tư
3.000.000đ
07396 - 76627 - 95972 - 76129 - 68863 - 49684 - 49435
Giải ba
10.000.000đ
98096 - 98840
Giải nhì
20.000.000đ
43309
Giải nhất
30.000.000đ
46001
Kết quả xổ số ngày 23-09-2016 - Loại 25TV39
Giải tám
100.000đ
80
Giải bảy
200.000đ
733
Giải sáu
400.000đ
6261 - 8820 - 7908
Giải năm
1.000.000đ
1631
Giải tư
3.000.000đ
02627 - 01358 - 55967 - 66998 - 57871 - 96777 - 80875
Giải ba
10.000.000đ
01176 - 83636
Giải nhì
20.000.000đ
71688
Giải nhất
30.000.000đ
12122
Kết quả xổ số ngày 16-09-2016 - Loại 25TV38
Giải tám
100.000đ
12
Giải bảy
200.000đ
009
Giải sáu
400.000đ
3002 - 5898 - 8599
Giải năm
1.000.000đ
8936
Giải tư
3.000.000đ
80694 - 92223 - 39411 - 34463 - 31126 - 22607 - 64624
Giải ba
10.000.000đ
76767 - 44454
Giải nhì
20.000.000đ
66391
Giải nhất
30.000.000đ
73136
Kết quả xổ số ngày 09-09-2016 - Loại 25TV37
Giải tám
100.000đ
98
Giải bảy
200.000đ
805
Giải sáu
400.000đ
4485 - 5911 - 4971
Giải năm
1.000.000đ
6729
Giải tư
3.000.000đ
68636 - 61597 - 24504 - 15533 - 30693 - 93454 - 53248
Giải ba
10.000.000đ
61168 - 12516
Giải nhì
20.000.000đ
81413
Giải nhất
30.000.000đ
10090
Kết quả xổ số ngày 02-09-2016 - Loại 25TV36
Giải tám
100.000đ
79
Giải bảy
200.000đ
133
Giải sáu
400.000đ
9435 - 0315 - 4205
Giải năm
1.000.000đ
6796
Giải tư
3.000.000đ
03302 - 57206 - 73894 - 99582 - 55003 - 47412 - 07131
Giải ba
10.000.000đ
11168 - 26267
Giải nhì
20.000.000đ
97848
Giải nhất
30.000.000đ
14655
Kết quả xổ số ngày 26-08-2016 - Loại 25TV35
Giải tám
100.000đ
76
Giải bảy
200.000đ
358
Giải sáu
400.000đ
1185 - 4518 - 9977
Giải năm
1.000.000đ
0284
Giải tư
3.000.000đ
76099 - 73944 - 51870 - 16350 - 92366 - 56938 - 92395
Giải ba
10.000.000đ
91812 - 27077
Giải nhì
20.000.000đ
20862
Giải nhất
30.000.000đ
37563
Kết quả xổ số ngày 19-08-2016 - Loại 25TV34
Giải tám
100.000đ
97
Giải bảy
200.000đ
186
Giải sáu
400.000đ
1384 - 7149 - 2662
Giải năm
1.000.000đ
4046
Giải tư
3.000.000đ
30982 - 30296 - 21658 - 53797 - 25632 - 34663 - 79907
Giải ba
10.000.000đ
33080 - 37645
Giải nhì
20.000.000đ
57944
Giải nhất
30.000.000đ
88678
Kết quả xổ số ngày 12-08-2016 - Loại 25TV33
Giải tám
100.000đ
14
Giải bảy
200.000đ
310
Giải sáu
400.000đ
7652 - 0213 - 4066
Giải năm
1.000.000đ
3063
Giải tư
3.000.000đ
42215 - 72094 - 56163 - 30059 - 61091 - 48839 - 15891
Giải ba
10.000.000đ
71129 - 34605
Giải nhì
20.000.000đ
33265
Giải nhất
30.000.000đ
54019
Kết quả xổ số ngày 05-08-2016 - Loại 25TV32
Giải tám
100.000đ
24
Giải bảy
200.000đ
558
Giải sáu
400.000đ
2963 - 3821 - 4993
Giải năm
1.000.000đ
4527
Giải tư
3.000.000đ
73856 - 85618 - 50061 - 79170 - 05735 - 89896 - 26358
Giải ba
10.000.000đ
65328 - 95517
Giải nhì
20.000.000đ
75969
Giải nhất
30.000.000đ
81193
Kết quả xổ số ngày 29-07-2016 - Loại 25TV31
Giải tám
100.000đ
46
Giải bảy
200.000đ
234
Giải sáu
400.000đ
2390 - 6645 - 5842
Giải năm
1.000.000đ
7160
Giải tư
3.000.000đ
56086 - 87351 - 07698 - 81494 - 36359 - 26612 - 57207
Giải ba
10.000.000đ
73689 - 60741
Giải nhì
20.000.000đ
12759
Giải nhất
30.000.000đ
33041
Kết quả xổ số ngày 22-07-2016 - Loại 25TV30
Giải tám
100.000đ
09
Giải bảy
200.000đ
544
Giải sáu
400.000đ
3863 - 0629 - 0707
Giải năm
1.000.000đ
2946
Giải tư
3.000.000đ
72785 - 62836 - 89596 - 46405 - 79299 - 64574 - 37165
Giải ba
10.000.000đ
25811 - 64095
Giải nhì
20.000.000đ
00848
Giải nhất
30.000.000đ
30641
Kết quả xổ số ngày 15-07-2016 - Loại 25TV29
Giải tám
100.000đ
70
Giải bảy
200.000đ
316
Giải sáu
400.000đ
6836 - 8831 - 9286
Giải năm
1.000.000đ
0756
Giải tư
3.000.000đ
84030 - 50781 - 29297 - 27272 - 30075 - 98903 - 20765
Giải ba
10.000.000đ
15362 - 23083
Giải nhì
20.000.000đ
02839
Giải nhất
30.000.000đ
38758
Kết quả xổ số ngày 08-07-2016 - Loại 25TV28
Giải tám
100.000đ
95
Giải bảy
200.000đ
061
Giải sáu
400.000đ
9792 - 4427 - 7321
Giải năm
1.000.000đ
4008
Giải tư
3.000.000đ
22327 - 64438 - 57525 - 04344 - 04632 - 43113 - 67190
Giải ba
10.000.000đ
72137 - 35047
Giải nhì
20.000.000đ
27270
Giải nhất
30.000.000đ
36381
Kết quả xổ số ngày 01-07-2016 - Loại 25TV27
Giải tám
100.000đ
12
Giải bảy
200.000đ
230
Giải sáu
400.000đ
8496 - 7039 - 8714
Giải năm
1.000.000đ
3112
Giải tư
3.000.000đ
97257 - 11907 - 01726 - 70217 - 37200 - 87003 - 59336
Giải ba
10.000.000đ
23176 - 93613
Giải nhì
20.000.000đ
46988
Giải nhất
30.000.000đ
54988
Kết quả xổ số ngày 24-06-2016 - Loại 25TV26
Giải tám
100.000đ
87
Giải bảy
200.000đ
891
Giải sáu
400.000đ
7759 - 2360 - 0428
Giải năm
1.000.000đ
0701
Giải tư
3.000.000đ
44161 - 67630 - 32114 - 86551 - 68965 - 57345 - 64420
Giải ba
10.000.000đ
48378 - 95256
Giải nhì
20.000.000đ
17880
Giải nhất
30.000.000đ
27140
Kết quả xổ số ngày 17-06-2016 - Loại 25TV25
Giải tám
100.000đ
44
Giải bảy
200.000đ
576
Giải sáu
400.000đ
7786 - 7614 - 3642
Giải năm
1.000.000đ
5014
Giải tư
3.000.000đ
88749 - 24071 - 82682 - 20054 - 89841 - 76121 - 03224
Giải ba
10.000.000đ
65639 - 79651
Giải nhì
20.000.000đ
79965
Giải nhất
30.000.000đ
77684
Kết quả xổ số ngày 10-06-2016 - Loại 25TV24
Giải tám
100.000đ
85
Giải bảy
200.000đ
045
Giải sáu
400.000đ
5577 - 7105 - 3450
Giải năm
1.000.000đ
0426
Giải tư
3.000.000đ
72502 - 51521 - 90158 - 29447 - 01715 - 60442 - 23098
Giải ba
10.000.000đ
96843 - 92615
Giải nhì
20.000.000đ
38718
Giải nhất
30.000.000đ
59396
Kết quả xổ số ngày 03-06-2016 - Loại 25TV23
Giải tám
100.000đ
05
Giải bảy
200.000đ
718
Giải sáu
400.000đ
8643 - 3039 - 5191
Giải năm
1.000.000đ
6000
Giải tư
3.000.000đ
89697 - 42424 - 78933 - 06733 - 07180 - 00125 - 97628
Giải ba
10.000.000đ
01762 - 98479
Giải nhì
20.000.000đ
96671
Giải nhất
30.000.000đ
20316
Kết quả xổ số ngày 27-05-2016 - Loại 25TV22
Giải tám
100.000đ
94
Giải bảy
200.000đ
627
Giải sáu
400.000đ
1420 - 4757 - 5514
Giải năm
1.000.000đ
8476
Giải tư
3.000.000đ
86181 - 75459 - 00109 - 48890 - 88320 - 40821 - 72302
Giải ba
10.000.000đ
02715 - 40216
Giải nhì
20.000.000đ
37139
Giải nhất
30.000.000đ
20170
Kết quả xổ số ngày 20-05-2016 - Loại 25TV21
Giải tám
100.000đ
04
Giải bảy
200.000đ
167
Giải sáu
400.000đ
5851 - 0598 - 9450
Giải năm
1.000.000đ
2730
Giải tư
3.000.000đ
73157 - 06279 - 76353 - 95636 - 00770 - 72495 - 71706
Giải ba
10.000.000đ
72433 - 54247
Giải nhì
20.000.000đ
63313
Giải nhất
30.000.000đ
61601
Kết quả xổ số ngày 13-05-2016 - Loại 25TV20
Giải tám
100.000đ
40
Giải bảy
200.000đ
883
Giải sáu
400.000đ
6772 - 8167 - 0869
Giải năm
1.000.000đ
0143
Giải tư
3.000.000đ
73160 - 71698 - 43496 - 61378 - 61421 - 40814 - 24960
Giải ba
10.000.000đ
03323 - 47312
Giải nhì
20.000.000đ
40590
Giải nhất
30.000.000đ
08173
Kết quả xổ số ngày 06-05-2016 - Loại 25TV19
Giải tám
100.000đ
56
Giải bảy
200.000đ
980
Giải sáu
400.000đ
8099 - 6437 - 6060
Giải năm
1.000.000đ
8254
Giải tư
3.000.000đ
00971 - 71492 - 78869 - 16595 - 11273 - 95861 - 76441
Giải ba
10.000.000đ
14165 - 65257
Giải nhì
20.000.000đ
08967
Giải nhất
30.000.000đ
04411
Kết quả xổ số ngày 29-04-2016 - Loại 25TV18
Giải tám
100.000đ
94
Giải bảy
200.000đ
691
Giải sáu
400.000đ
2288 - 6960 - 4664
Giải năm
1.000.000đ
5936
Giải tư
3.000.000đ
07084 - 80470 - 01222 - 84470 - 18648 - 19791 - 09699
Giải ba
10.000.000đ
69140 - 18730
Giải nhì
20.000.000đ
73756
Giải nhất
30.000.000đ
51923
Kết quả xổ số ngày 22-04-2016 - Loại 25TV17
Giải tám
100.000đ
89
Giải bảy
200.000đ
719
Giải sáu
400.000đ
9359 - 0590 - 6975
Giải năm
1.000.000đ
5239
Giải tư
3.000.000đ
19507 - 74375 - 19495 - 97688 - 07721 - 23373 - 17991
Giải ba
10.000.000đ
02281 - 09178
Giải nhì
20.000.000đ
89265
Giải nhất
30.000.000đ
48783
Kết quả xổ số ngày 15-04-2016 - Loại 25TV16
Giải tám
100.000đ
98
Giải bảy
200.000đ
033
Giải sáu
400.000đ
5639 - 4290 - 7284
Giải năm
1.000.000đ
1349
Giải tư
3.000.000đ
42047 - 90827 - 80508 - 63072 - 24600 - 69468 - 44839
Giải ba
10.000.000đ
61221 - 60858
Giải nhì
20.000.000đ
19188
Giải nhất
30.000.000đ
97433
Kết quả xổ số ngày 08-04-2016 - Loại 25TV15
Giải tám
100.000đ
80
Giải bảy
200.000đ
236
Giải sáu
400.000đ
1636 - 9911 - 6827
Giải năm
1.000.000đ
8175
Giải tư
3.000.000đ
03315 - 25111 - 50206 - 36604 - 25954 - 37487 - 13450
Giải ba
10.000.000đ
65869 - 09507
Giải nhì
20.000.000đ
59464
Giải nhất
30.000.000đ
03962
Kết quả xổ số ngày 01-04-2016 - Loại 25TV14
Giải tám
100.000đ
50
Giải bảy
200.000đ
660
Giải sáu
400.000đ
1014 - 9174 - 7730
Giải năm
1.000.000đ
4497
Giải tư
3.000.000đ
44717 - 48498 - 37118 - 94051 - 31597 - 02607 - 99623
Giải ba
10.000.000đ
54404 - 03095
Giải nhì
20.000.000đ
92032
Giải nhất
30.000.000đ
17494
Kết quả xổ số ngày 25-03-2016 - Loại 25TV13
Giải tám
100.000đ
80
Giải bảy
200.000đ
284
Giải sáu
400.000đ
3691 - 8750 - 0126
Giải năm
1.000.000đ
1956
Giải tư
3.000.000đ
30700 - 10652 - 26523 - 75830 - 65288 - 12005 - 13351
Giải ba
10.000.000đ
73682 - 87495
Giải nhì
20.000.000đ
81758
Giải nhất
30.000.000đ
65534
Kết quả xổ số ngày 18-03-2016 - Loại 25TV12
Giải tám
100.000đ
62
Giải bảy
200.000đ
991
Giải sáu
400.000đ
8947 - 8961 - 7391
Giải năm
1.000.000đ
9448
Giải tư
3.000.000đ
58546 - 99517 - 41280 - 60075 - 06860 - 85415 - 22211
Giải ba
10.000.000đ
84193 - 87021
Giải nhì
20.000.000đ
47745
Giải nhất
30.000.000đ
45554
Kết quả xổ số ngày 11-03-2016 - Loại 25TV11
Giải tám
100.000đ
20
Giải bảy
200.000đ
930
Giải sáu
400.000đ
8303 - 1831 - 2342
Giải năm
1.000.000đ
8556
Giải tư
3.000.000đ
54896 - 88592 - 24950 - 75366 - 43328 - 72592 - 37544
Giải ba
10.000.000đ
77501 - 31026
Giải nhì
20.000.000đ
70589
Giải nhất
30.000.000đ
57943
Kết quả xổ số ngày 04-03-2016 - Loại 25TV10
Giải tám
100.000đ
36
Giải bảy
200.000đ
650
Giải sáu
400.000đ
1585 - 4357 - 1436
Giải năm
1.000.000đ
8055
Giải tư
3.000.000đ
36591 - 19633 - 02807 - 43090 - 74110 - 02750 - 37928
Giải ba
10.000.000đ
88009 - 23807
Giải nhì
20.000.000đ
03079
Giải nhất
30.000.000đ
09953
Kết quả xổ số ngày 26-02-2016 - Loại 25TV09
Giải tám
100.000đ
06
Giải bảy
200.000đ
519
Giải sáu
400.000đ
3455 - 8304 - 0048
Giải năm
1.000.000đ
0572
Giải tư
3.000.000đ
29433 - 10696 - 26781 - 53918 - 64917 - 82769 - 65641
Giải ba
10.000.000đ
61653 - 40071
Giải nhì
20.000.000đ
13717
Giải nhất
30.000.000đ
18726
Kết quả xổ số ngày 19-02-2016 - Loại 25TV08
Giải tám
100.000đ
85
Giải bảy
200.000đ
211
Giải sáu
400.000đ
6747 - 2888 - 8911
Giải năm
1.000.000đ
1195
Giải tư
3.000.000đ
22140 - 13687 - 36214 - 10729 - 07268 - 38125 - 75035
Giải ba
10.000.000đ
23921 - 75389
Giải nhì
20.000.000đ
42821
Giải nhất
30.000.000đ
11066