Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

Quay mở thưởng vào lúc 16 giờ 10 phút ngày thứ Sáu hàng tuần, được trực tiếp trên sóng Đài PTTH TP. Hồ Chí Minh hệ FM tần số 103.2MHz, FM tần số 99.9MHz; Đài PTTH TP. Cần Thơ hệ FM tần số 97.3MHz, hệ AM tần số 837KHz và Đài Tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL hệ AM tần số 873KHz, hệ FM tần số 91.5MHz.
Kết quả xổ số ngày 11-01-2019 - Loại 28TV02
Giải tám
100.000đ
60
Giải bảy
200.000đ
952
Giải sáu
400.000đ
8314 - 0683 - 5841
Giải năm
1.000.000đ
5514
Giải tư
3.000.000đ
09959 - 30509 - 44502 - 44165 - 24051 - 62784 - 15508
Giải ba
10.000.000đ
43467 - 25467
Giải nhì
15.000.000đ
36799
Giải nhất
30.000.000đ
13463
Kết quả xổ số ngày 04-01-2019 - Loại 28TV01
Giải tám
100.000đ
32
Giải bảy
200.000đ
534
Giải sáu
400.000đ
7832 - 0735 - 9104
Giải năm
1.000.000đ
9449
Giải tư
3.000.000đ
62804 - 93043 - 12605 - 73035 - 13722 - 68716 - 32635
Giải ba
10.000.000đ
23750 - 81525
Giải nhì
15.000.000đ
89687
Giải nhất
30.000.000đ
13294
Kết quả xổ số ngày 28-12-2018 - Loại 27TV52
Giải tám
100.000đ
88
Giải bảy
200.000đ
162
Giải sáu
400.000đ
6893 - 8939 - 3437
Giải năm
1.000.000đ
4952
Giải tư
3.000.000đ
26100 - 77364 - 69919 - 75525 - 30352 - 48121 - 45804
Giải ba
10.000.000đ
20205 - 10749
Giải nhì
15.000.000đ
13654
Giải nhất
30.000.000đ
76653
Kết quả xổ số ngày 21-12-2018 - Loại 27TV51
Giải tám
100.000đ
82
Giải bảy
200.000đ
694
Giải sáu
400.000đ
1629 - 2878 - 8442
Giải năm
1.000.000đ
8405
Giải tư
3.000.000đ
11401 - 22927 - 79899 - 17292 - 60888 - 24845 - 56740
Giải ba
10.000.000đ
91240 - 34837
Giải nhì
15.000.000đ
84561
Giải nhất
30.000.000đ
23901
Kết quả xổ số ngày 14-12-2018 - Loại 27TV50
Giải tám
100.000đ
19
Giải bảy
200.000đ
449
Giải sáu
400.000đ
5615 - 6535 - 6103
Giải năm
1.000.000đ
9472
Giải tư
3.000.000đ
49624 - 72189 - 93117 - 16610 - 69345 - 84666 - 56913
Giải ba
10.000.000đ
99143 - 96921
Giải nhì
15.000.000đ
68660
Giải nhất
30.000.000đ
87020
Kết quả xổ số ngày 07-12-2018 - Loại 27TV49
Giải tám
100.000đ
60
Giải bảy
200.000đ
048
Giải sáu
400.000đ
1278 - 0579 - 4746
Giải năm
1.000.000đ
4473
Giải tư
3.000.000đ
17478 - 66877 - 69102 - 27649 - 18787 - 05659 - 22862
Giải ba
10.000.000đ
76190 - 30090
Giải nhì
15.000.000đ
36813
Giải nhất
30.000.000đ
78469
Kết quả xổ số ngày 30-11-2018 - Loại 27TV48
Giải tám
100.000đ
06
Giải bảy
200.000đ
595
Giải sáu
400.000đ
4516 - 1107 - 3259
Giải năm
1.000.000đ
5838
Giải tư
3.000.000đ
11926 - 65623 - 80998 - 64290 - 25918 - 87588 - 69066
Giải ba
10.000.000đ
87096 - 82650
Giải nhì
15.000.000đ
91080
Giải nhất
30.000.000đ
31171
Kết quả xổ số ngày 23-11-2018 - Loại 27TV47
Giải tám
100.000đ
02
Giải bảy
200.000đ
624
Giải sáu
400.000đ
4028 - 0833 - 0679
Giải năm
1.000.000đ
2557
Giải tư
3.000.000đ
57166 - 04841 - 93787 - 79522 - 58149 - 67417 - 35124
Giải ba
10.000.000đ
96541 - 39687
Giải nhì
15.000.000đ
96035
Giải nhất
30.000.000đ
19981
Kết quả xổ số ngày 16-11-2018 - Loại 27TV46
Giải tám
100.000đ
83
Giải bảy
200.000đ
372
Giải sáu
400.000đ
7628 - 4958 - 5978
Giải năm
1.000.000đ
1722
Giải tư
3.000.000đ
75777 - 96080 - 75615 - 80150 - 92430 - 11054 - 46050
Giải ba
10.000.000đ
55526 - 90916
Giải nhì
15.000.000đ
51149
Giải nhất
30.000.000đ
16695
Kết quả xổ số ngày 09-11-2018 - Loại 27TV45
Giải tám
100.000đ
31
Giải bảy
200.000đ
740
Giải sáu
400.000đ
7374 - 2739 - 3462
Giải năm
1.000.000đ
1153
Giải tư
3.000.000đ
35518 - 41238 - 43937 - 04890 - 04657 - 79658 - 63285
Giải ba
10.000.000đ
12879 - 93870
Giải nhì
15.000.000đ
75123
Giải nhất
30.000.000đ
52152
Kết quả xổ số ngày 02-11-2018 - Loại 27TV44
Giải tám
100.000đ
41
Giải bảy
200.000đ
330
Giải sáu
400.000đ
2131 - 4835 - 0806
Giải năm
1.000.000đ
6515
Giải tư
3.000.000đ
52892 - 41806 - 46207 - 15860 - 82378 - 01759 - 51125
Giải ba
10.000.000đ
91502 - 57134
Giải nhì
15.000.000đ
20377
Giải nhất
30.000.000đ
23714
Kết quả xổ số ngày 26-10-2018 - Loại 27TV43
Giải tám
100.000đ
48
Giải bảy
200.000đ
674
Giải sáu
400.000đ
3963 - 0317 - 3140
Giải năm
1.000.000đ
1663
Giải tư
3.000.000đ
16196 - 53203 - 07002 - 08918 - 97311 - 66338 - 41767
Giải ba
10.000.000đ
20800 - 91327
Giải nhì
15.000.000đ
37872
Giải nhất
30.000.000đ
51706
Kết quả xổ số ngày 19-10-2018 - Loại 27TV42
Giải tám
100.000đ
76
Giải bảy
200.000đ
747
Giải sáu
400.000đ
3441 - 2146 - 2529
Giải năm
1.000.000đ
1805
Giải tư
3.000.000đ
06583 - 98023 - 44395 - 04566 - 86233 - 35604 - 63180
Giải ba
10.000.000đ
09474 - 24005
Giải nhì
15.000.000đ
18450
Giải nhất
30.000.000đ
07392
Kết quả xổ số ngày 12-10-2018 - Loại 27TV41
Giải tám
100.000đ
62
Giải bảy
200.000đ
816
Giải sáu
400.000đ
0073 - 0078 - 4391
Giải năm
1.000.000đ
6650
Giải tư
3.000.000đ
24163 - 78905 - 54332 - 21964 - 48627 - 07076 - 82861
Giải ba
10.000.000đ
74512 - 04620
Giải nhì
15.000.000đ
57852
Giải nhất
30.000.000đ
84568
Kết quả xổ số ngày 05-10-2018 - Loại 27TV40
Giải tám
100.000đ
30
Giải bảy
200.000đ
470
Giải sáu
400.000đ
0661 - 3946 - 4060
Giải năm
1.000.000đ
8265
Giải tư
3.000.000đ
28925 - 98449 - 98193 - 62878 - 19560 - 74562 - 69753
Giải ba
10.000.000đ
79480 - 31310
Giải nhì
15.000.000đ
02358
Giải nhất
30.000.000đ
53122
Kết quả xổ số ngày 28-09-2018 - Loại 27TV39
Giải tám
100.000đ
20
Giải bảy
200.000đ
771
Giải sáu
400.000đ
6451 - 6430 - 4063
Giải năm
1.000.000đ
5733
Giải tư
3.000.000đ
12221 - 27284 - 19772 - 05216 - 07177 - 82539 - 99306
Giải ba
10.000.000đ
58323 - 54218
Giải nhì
15.000.000đ
23778
Giải nhất
30.000.000đ
81512
Kết quả xổ số ngày 21-09-2018 - Loại 27TV38
Giải tám
100.000đ
26
Giải bảy
200.000đ
960
Giải sáu
400.000đ
0226 - 5850 - 6574
Giải năm
1.000.000đ
5049
Giải tư
3.000.000đ
02859 - 28707 - 26705 - 87476 - 31296 - 20564 - 69361
Giải ba
10.000.000đ
52481 - 67180
Giải nhì
15.000.000đ
48214
Giải nhất
30.000.000đ
08243
Kết quả xổ số ngày 14-09-2018 - Loại 27TV37
Giải tám
100.000đ
03
Giải bảy
200.000đ
858
Giải sáu
400.000đ
9470 - 8159 - 3465
Giải năm
1.000.000đ
0265
Giải tư
3.000.000đ
63891 - 36508 - 27415 - 76499 - 00164 - 48207 - 54500
Giải ba
10.000.000đ
52762 - 34663
Giải nhì
15.000.000đ
25276
Giải nhất
30.000.000đ
32951
Kết quả xổ số ngày 07-09-2018 - Loại 27TV36
Giải tám
100.000đ
62
Giải bảy
200.000đ
111
Giải sáu
400.000đ
4625 - 7365 - 8070
Giải năm
1.000.000đ
0783
Giải tư
3.000.000đ
67101 - 92128 - 26627 - 30765 - 29454 - 75342 - 12499
Giải ba
10.000.000đ
98591 - 98480
Giải nhì
15.000.000đ
88271
Giải nhất
30.000.000đ
96613
Kết quả xổ số ngày 31-08-2018 - Loại 27TV35
Giải tám
100.000đ
86
Giải bảy
200.000đ
303
Giải sáu
400.000đ
2927 - 3457 - 9931
Giải năm
1.000.000đ
6590
Giải tư
3.000.000đ
86675 - 40062 - 45449 - 38809 - 86286 - 86740 - 77621
Giải ba
10.000.000đ
46880 - 03147
Giải nhì
15.000.000đ
94738
Giải nhất
30.000.000đ
47328
Kết quả xổ số ngày 24-08-2018 - Loại 27TV34
Giải tám
100.000đ
53
Giải bảy
200.000đ
191
Giải sáu
400.000đ
7950 - 0791 - 8947
Giải năm
1.000.000đ
7400
Giải tư
3.000.000đ
74544 - 24581 - 75558 - 83059 - 21182 - 98586 - 07310
Giải ba
10.000.000đ
26516 - 12434
Giải nhì
15.000.000đ
33781
Giải nhất
30.000.000đ
89011
Kết quả xổ số ngày 17-08-2018 - Loại 27TV33
Giải tám
100.000đ
24
Giải bảy
200.000đ
882
Giải sáu
400.000đ
4359 - 3702 - 6401
Giải năm
1.000.000đ
8916
Giải tư
3.000.000đ
55651 - 03929 - 51487 - 87087 - 07207 - 30928 - 04935
Giải ba
10.000.000đ
52855 - 26468
Giải nhì
15.000.000đ
64595
Giải nhất
30.000.000đ
45359
Kết quả xổ số ngày 10-08-2018 - Loại 27TV32
Giải tám
100.000đ
27
Giải bảy
200.000đ
216
Giải sáu
400.000đ
9711 - 1903 - 4152
Giải năm
1.000.000đ
1826
Giải tư
3.000.000đ
08211 - 73131 - 14572 - 29944 - 99394 - 46796 - 29293
Giải ba
10.000.000đ
29576 - 86014
Giải nhì
15.000.000đ
22268
Giải nhất
30.000.000đ
25905
Kết quả xổ số ngày 03-08-2018 - Loại 27TV31
Giải tám
100.000đ
95
Giải bảy
200.000đ
059
Giải sáu
400.000đ
3783 - 2403 - 7214
Giải năm
1.000.000đ
5885
Giải tư
3.000.000đ
33927 - 03540 - 88683 - 13884 - 31795 - 53540 - 50695
Giải ba
10.000.000đ
42333 - 23153
Giải nhì
15.000.000đ
18431
Giải nhất
30.000.000đ
17518
Kết quả xổ số ngày 27-07-2018 - Loại 27TV30
Giải tám
100.000đ
23
Giải bảy
200.000đ
843
Giải sáu
400.000đ
8813 - 8011 - 6587
Giải năm
1.000.000đ
3705
Giải tư
3.000.000đ
41623 - 63562 - 77792 - 83613 - 17209 - 63835 - 31416
Giải ba
10.000.000đ
19593 - 27723
Giải nhì
15.000.000đ
06417
Giải nhất
30.000.000đ
14616
Kết quả xổ số ngày 20-07-2018 - Loại 27TV29
Giải tám
100.000đ
79
Giải bảy
200.000đ
486
Giải sáu
400.000đ
7591 - 6008 - 5463
Giải năm
1.000.000đ
7262
Giải tư
3.000.000đ
62849 - 81096 - 61983 - 86887 - 80625 - 35633 - 62830
Giải ba
10.000.000đ
57203 - 13642
Giải nhì
15.000.000đ
16567
Giải nhất
30.000.000đ
14472
Kết quả xổ số ngày 13-07-2018 - Loại 27TV28
Giải tám
100.000đ
13
Giải bảy
200.000đ
903
Giải sáu
400.000đ
3088 - 5715 - 2448
Giải năm
1.000.000đ
3954
Giải tư
3.000.000đ
45277 - 19630 - 38675 - 51985 - 77427 - 17790 - 42666
Giải ba
10.000.000đ
44032 - 95211
Giải nhì
15.000.000đ
02362
Giải nhất
30.000.000đ
14143
Kết quả xổ số ngày 06-07-2018 - Loại 27TV27
Giải tám
100.000đ
94
Giải bảy
200.000đ
191
Giải sáu
400.000đ
8744 - 4810 - 7922
Giải năm
1.000.000đ
0701
Giải tư
3.000.000đ
06863 - 51768 - 70183 - 68962 - 81431 - 49189 - 63425
Giải ba
10.000.000đ
06978 - 88740
Giải nhì
15.000.000đ
99213
Giải nhất
30.000.000đ
44025
Kết quả xổ số ngày 29-06-2018 - Loại 27TV26
Giải tám
100.000đ
35
Giải bảy
200.000đ
264
Giải sáu
400.000đ
0518 - 2478 - 4866
Giải năm
1.000.000đ
0202
Giải tư
3.000.000đ
94135 - 92199 - 76771 - 24611 - 80609 - 78794 - 77205
Giải ba
10.000.000đ
42120 - 87157
Giải nhì
15.000.000đ
75712
Giải nhất
30.000.000đ
73593
Kết quả xổ số ngày 22-06-2018 - Loại 27TV25
Giải tám
100.000đ
63
Giải bảy
200.000đ
638
Giải sáu
400.000đ
4316 - 2759 - 7737
Giải năm
1.000.000đ
2963
Giải tư
3.000.000đ
53095 - 04688 - 41943 - 47824 - 85948 - 61229 - 00876
Giải ba
10.000.000đ
32568 - 66031
Giải nhì
15.000.000đ
09589
Giải nhất
30.000.000đ
44515
Kết quả xổ số ngày 15-06-2018 - Loại 27TV24
Giải tám
100.000đ
51
Giải bảy
200.000đ
593
Giải sáu
400.000đ
1394 - 4109 - 4831
Giải năm
1.000.000đ
9686
Giải tư
3.000.000đ
51469 - 91170 - 22198 - 61333 - 93361 - 26267 - 06092
Giải ba
10.000.000đ
61096 - 22467
Giải nhì
15.000.000đ
88409
Giải nhất
30.000.000đ
89222
Kết quả xổ số ngày 08-06-2018 - Loại 27TV23
Giải tám
100.000đ
53
Giải bảy
200.000đ
828
Giải sáu
400.000đ
2800 - 6838 - 4472
Giải năm
1.000.000đ
8891
Giải tư
3.000.000đ
32047 - 06563 - 48612 - 42505 - 96522 - 47863 - 52970
Giải ba
10.000.000đ
41549 - 83840
Giải nhì
15.000.000đ
60030
Giải nhất
30.000.000đ
31861
Kết quả xổ số ngày 01-06-2018 - Loại 27TV22
Giải tám
100.000đ
76
Giải bảy
200.000đ
840
Giải sáu
400.000đ
4838 - 5243 - 4169
Giải năm
1.000.000đ
4760
Giải tư
3.000.000đ
97916 - 91029 - 08753 - 35279 - 17074 - 33611 - 38500
Giải ba
10.000.000đ
43711 - 46392
Giải nhì
15.000.000đ
82978
Giải nhất
30.000.000đ
18597
Kết quả xổ số ngày 25-05-2018 - Loại 27TV21
Giải tám
100.000đ
15
Giải bảy
200.000đ
024
Giải sáu
400.000đ
6133 - 9816 - 4274
Giải năm
1.000.000đ
8228
Giải tư
3.000.000đ
15207 - 38079 - 95421 - 44928 - 39125 - 01437 - 74905
Giải ba
10.000.000đ
03808 - 43454
Giải nhì
15.000.000đ
54319
Giải nhất
30.000.000đ
27914
Kết quả xổ số ngày 18-05-2018 - Loại 27TV20
Giải tám
100.000đ
59
Giải bảy
200.000đ
965
Giải sáu
400.000đ
3226 - 3244 - 3813
Giải năm
1.000.000đ
5866
Giải tư
3.000.000đ
42235 - 40800 - 96581 - 15130 - 46169 - 44271 - 26175
Giải ba
10.000.000đ
89387 - 72525
Giải nhì
15.000.000đ
11408
Giải nhất
30.000.000đ
20797
Kết quả xổ số ngày 11-05-2018 - Loại 27TV19
Giải tám
100.000đ
56
Giải bảy
200.000đ
409
Giải sáu
400.000đ
2533 - 5208 - 0365
Giải năm
1.000.000đ
0001
Giải tư
3.000.000đ
16617 - 64534 - 30356 - 46688 - 17038 - 75826 - 08697
Giải ba
10.000.000đ
68794 - 07939
Giải nhì
15.000.000đ
23420
Giải nhất
30.000.000đ
78858
Kết quả xổ số ngày 04-05-2018 - Loại 27TV18
Giải tám
100.000đ
38
Giải bảy
200.000đ
816
Giải sáu
400.000đ
4893 - 4984 - 5266
Giải năm
1.000.000đ
5251
Giải tư
3.000.000đ
16058 - 86081 - 49414 - 36669 - 85123 - 24924 - 33079
Giải ba
10.000.000đ
51178 - 49533
Giải nhì
15.000.000đ
42977
Giải nhất
30.000.000đ
67217
Kết quả xổ số ngày 27-04-2018 - Loại 27TV17
Giải tám
100.000đ
27
Giải bảy
200.000đ
778
Giải sáu
400.000đ
5543 - 2674 - 6127
Giải năm
1.000.000đ
3912
Giải tư
3.000.000đ
52980 - 22781 - 20584 - 72627 - 95549 - 30350 - 57112
Giải ba
10.000.000đ
58742 - 37753
Giải nhì
15.000.000đ
57401
Giải nhất
30.000.000đ
81081
Kết quả xổ số ngày 20-04-2018 - Loại 27TV16
Giải tám
100.000đ
71
Giải bảy
200.000đ
791
Giải sáu
400.000đ
6784 - 1601 - 7004
Giải năm
1.000.000đ
6234
Giải tư
3.000.000đ
36305 - 70160 - 50818 - 93192 - 59392 - 37026 - 15359
Giải ba
10.000.000đ
20154 - 35708
Giải nhì
15.000.000đ
93440
Giải nhất
30.000.000đ
17707
Kết quả xổ số ngày 13-04-2018 - Loại 27TV15
Giải tám
100.000đ
26
Giải bảy
200.000đ
542
Giải sáu
400.000đ
9497 - 8244 - 1393
Giải năm
1.000.000đ
2403
Giải tư
3.000.000đ
61742 - 76277 - 19082 - 38180 - 33230 - 56831 - 53940
Giải ba
10.000.000đ
87568 - 00914
Giải nhì
15.000.000đ
14906
Giải nhất
30.000.000đ
06957
Kết quả xổ số ngày 06-04-2018 - Loại 27TV14
Giải tám
100.000đ
49
Giải bảy
200.000đ
755
Giải sáu
400.000đ
8311 - 6997 - 8464
Giải năm
1.000.000đ
7569
Giải tư
3.000.000đ
44152 - 53954 - 39971 - 76638 - 40513 - 13344 - 78913
Giải ba
10.000.000đ
35270 - 24478
Giải nhì
15.000.000đ
40529
Giải nhất
30.000.000đ
54375
Kết quả xổ số ngày 30-03-2018 - Loại 27TV13
Giải tám
100.000đ
37
Giải bảy
200.000đ
450
Giải sáu
400.000đ
9808 - 6454 - 4433
Giải năm
1.000.000đ
2094
Giải tư
3.000.000đ
57176 - 56549 - 78316 - 12167 - 43054 - 04870 - 10401
Giải ba
10.000.000đ
89478 - 79685
Giải nhì
15.000.000đ
78718
Giải nhất
30.000.000đ
40318
Kết quả xổ số ngày 23-03-2018 - Loại 27TV12
Giải tám
100.000đ
81
Giải bảy
200.000đ
529
Giải sáu
400.000đ
7608 - 4750 - 8340
Giải năm
1.000.000đ
1999
Giải tư
3.000.000đ
87106 - 01361 - 90761 - 22221 - 03531 - 63534 - 84255
Giải ba
10.000.000đ
11324 - 26754
Giải nhì
15.000.000đ
81377
Giải nhất
30.000.000đ
68630
Kết quả xổ số ngày 16-03-2018 - Loại 27TV11
Giải tám
100.000đ
05
Giải bảy
200.000đ
782
Giải sáu
400.000đ
9881 - 3145 - 1038
Giải năm
1.000.000đ
7234
Giải tư
3.000.000đ
95100 - 12903 - 53220 - 01855 - 80317 - 43663 - 48073
Giải ba
10.000.000đ
80066 - 32238
Giải nhì
15.000.000đ
31488
Giải nhất
30.000.000đ
28984
Kết quả xổ số ngày 09-03-2018 - Loại 27TV10
Giải tám
100.000đ
42
Giải bảy
200.000đ
284
Giải sáu
400.000đ
6390 - 3237 - 4327
Giải năm
1.000.000đ
2335
Giải tư
3.000.000đ
20144 - 67995 - 75027 - 42571 - 92710 - 03303 - 28418
Giải ba
10.000.000đ
30234 - 60941
Giải nhì
15.000.000đ
75278
Giải nhất
30.000.000đ
32814
Kết quả xổ số ngày 02-03-2018 - Loại 27TV09
Giải tám
100.000đ
15
Giải bảy
200.000đ
002
Giải sáu
400.000đ
1507 - 9699 - 7916
Giải năm
1.000.000đ
2272
Giải tư
3.000.000đ
84530 - 66296 - 38416 - 44853 - 95120 - 35627 - 36377
Giải ba
10.000.000đ
97202 - 33966
Giải nhì
15.000.000đ
18553
Giải nhất
30.000.000đ
53123
Kết quả xổ số ngày 23-02-2018 - Loại 27TV08
Giải tám
100.000đ
69
Giải bảy
200.000đ
442
Giải sáu
400.000đ
9527 - 2386 - 8771
Giải năm
1.000.000đ
3642
Giải tư
3.000.000đ
66010 - 30182 - 49627 - 12209 - 07976 - 21778 - 76173
Giải ba
10.000.000đ
09069 - 78020
Giải nhì
15.000.000đ
78310
Giải nhất
30.000.000đ
89510
Kết quả xổ số ngày 16-02-2018 - Loại XSTV - 27TV07
Giải tám
100.000đ
55
Giải bảy
200.000đ
124
Giải sáu
400.000đ
5485 - 1561 - 4020
Giải năm
1.000.000đ
0605
Giải tư
3.000.000đ
60698 - 14703 - 40563 - 57806 - 18092 - 25372 - 78757
Giải ba
10.000.000đ
84691 - 16686
Giải nhì
15.000.000đ
77461
Giải nhất
30.000.000đ
43907
Kết quả xổ số ngày 09-02-2018 - Loại 27TV06
Giải tám
100.000đ
23
Giải bảy
200.000đ
429
Giải sáu
400.000đ
6931 - 2223 - 1268
Giải năm
1.000.000đ
5927
Giải tư
3.000.000đ
11830 - 42068 - 19490 - 78636 - 44579 - 22225 - 49803
Giải ba
10.000.000đ
37847 - 81446
Giải nhì
15.000.000đ
33154
Giải nhất
30.000.000đ
03831
Kết quả xổ số ngày 02-02-2018 - Loại 27TV05
Giải tám
100.000đ
83
Giải bảy
200.000đ
918
Giải sáu
400.000đ
9203 - 2921 - 1564
Giải năm
1.000.000đ
4079
Giải tư
3.000.000đ
11332 - 12169 - 25111 - 56218 - 96125 - 40811 - 95880
Giải ba
10.000.000đ
11573 - 56037
Giải nhì
15.000.000đ
53048
Giải nhất
30.000.000đ
86007
Kết quả xổ số ngày 26-01-2018 - Loại 27TV04
Giải tám
100.000đ
45
Giải bảy
200.000đ
845
Giải sáu
400.000đ
0686 - 7453 - 4884
Giải năm
1.000.000đ
8582
Giải tư
3.000.000đ
82660 - 85510 - 32160 - 48292 - 72020 - 61565 - 26450
Giải ba
10.000.000đ
33857 - 24371
Giải nhì
15.000.000đ
73868
Giải nhất
30.000.000đ
76761
Kết quả xổ số ngày 19-01-2018 - Loại 27TV03
Giải tám
100.000đ
60
Giải bảy
200.000đ
311
Giải sáu
400.000đ
9884 - 8517 - 4080
Giải năm
1.000.000đ
8941
Giải tư
3.000.000đ
53419 - 41192 - 74889 - 17307 - 58538 - 94697 - 67724
Giải ba
10.000.000đ
95553 - 98093
Giải nhì
15.000.000đ
59157
Giải nhất
30.000.000đ
33816
Kết quả xổ số ngày 12-01-2018 - Loại 27TV02
Giải tám
100.000đ
42
Giải bảy
200.000đ
845
Giải sáu
400.000đ
4212 - 5464 - 3142
Giải năm
1.000.000đ
8839
Giải tư
3.000.000đ
87199 - 30643 - 94629 - 51720 - 23788 - 62432 - 18612
Giải ba
10.000.000đ
50738 - 25576
Giải nhì
15.000.000đ
74859
Giải nhất
30.000.000đ
43903
Kết quả xổ số ngày 05-01-2018 - Loại 27TV01
Giải tám
100.000đ
54
Giải bảy
200.000đ
423
Giải sáu
400.000đ
9299 - 4471 - 7803
Giải năm
1.000.000đ
1149
Giải tư
3.000.000đ
11162 - 48783 - 74796 - 37205 - 72904 - 24296 - 45634
Giải ba
10.000.000đ
04741 - 44936
Giải nhì
15.000.000đ
85668
Giải nhất
30.000.000đ
96331
Kết quả xổ số ngày 29-12-2017 - Loại 26TV52
Giải tám
100.000đ
47
Giải bảy
200.000đ
902
Giải sáu
400.000đ
3773 - 7066 - 9080
Giải năm
1.000.000đ
5522
Giải tư
3.000.000đ
74259 - 58469 - 48301 - 05659 - 12094 - 15557 - 47317
Giải ba
10.000.000đ
95396 - 61694
Giải nhì
15.000.000đ
82611
Giải nhất
30.000.000đ
98495
Kết quả xổ số ngày 22-12-2017 - Loại 26TV51
Giải tám
100.000đ
83
Giải bảy
200.000đ
315
Giải sáu
400.000đ
2488 - 6720 - 7733
Giải năm
1.000.000đ
1479
Giải tư
3.000.000đ
90132 - 22829 - 38800 - 52602 - 63433 - 34996 - 52406
Giải ba
10.000.000đ
95527 - 59098
Giải nhì
15.000.000đ
88732
Giải nhất
30.000.000đ
87270
Kết quả xổ số ngày 15-12-2017 - Loại 26TV50
Giải tám
100.000đ
01
Giải bảy
200.000đ
764
Giải sáu
400.000đ
7587 - 1928 - 3822
Giải năm
1.000.000đ
9552
Giải tư
3.000.000đ
47893 - 57187 - 24526 - 74928 - 61512 - 00176 - 53458
Giải ba
10.000.000đ
65797 - 17996
Giải nhì
15.000.000đ
35677
Giải nhất
30.000.000đ
99652
Kết quả xổ số ngày 08-12-2017 - Loại 26TV49
Giải tám
100.000đ
40
Giải bảy
200.000đ
357
Giải sáu
400.000đ
6522 - 1900 - 6596
Giải năm
1.000.000đ
8056
Giải tư
3.000.000đ
34506 - 93001 - 00987 - 09190 - 47181 - 96824 - 47153
Giải ba
10.000.000đ
31949 - 26494
Giải nhì
15.000.000đ
65935
Giải nhất
30.000.000đ
22338
Kết quả xổ số ngày 01-12-2017 - Loại 26TV48
Giải tám
100.000đ
69
Giải bảy
200.000đ
184
Giải sáu
400.000đ
3044 - 7167 - 8728
Giải năm
1.000.000đ
0078
Giải tư
3.000.000đ
31530 - 88277 - 70124 - 15718 - 06363 - 51983 - 63671
Giải ba
10.000.000đ
35321 - 31155
Giải nhì
15.000.000đ
36485
Giải nhất
30.000.000đ
69427
Kết quả xổ số ngày 24-11-2017 - Loại 26TV47
Giải tám
100.000đ
54
Giải bảy
200.000đ
127
Giải sáu
400.000đ
5272 - 9623 - 4829
Giải năm
1.000.000đ
4598
Giải tư
3.000.000đ
11857 - 01604 - 04390 - 71793 - 04507 - 29585 - 65070
Giải ba
10.000.000đ
60964 - 56988
Giải nhì
15.000.000đ
97779
Giải nhất
30.000.000đ
77551
Kết quả xổ số ngày 17-11-2017 - Loại 26TV46
Giải tám
100.000đ
72
Giải bảy
200.000đ
438
Giải sáu
400.000đ
1054 - 7254 - 8096
Giải năm
1.000.000đ
4065
Giải tư
3.000.000đ
90775 - 53198 - 18276 - 98329 - 19560 - 74418 - 27707
Giải ba
10.000.000đ
09631 - 98950
Giải nhì
15.000.000đ
34878
Giải nhất
30.000.000đ
62673
Kết quả xổ số ngày 10-11-2017 - Loại 26TV45
Giải tám
100.000đ
73
Giải bảy
200.000đ
214
Giải sáu
400.000đ
1672 - 4989 - 2921
Giải năm
1.000.000đ
2644
Giải tư
3.000.000đ
53377 - 24716 - 08782 - 55299 - 09814 - 30886 - 93641
Giải ba
10.000.000đ
75481 - 09989
Giải nhì
15.000.000đ
69424
Giải nhất
30.000.000đ
68440
Kết quả xổ số ngày 03-11-2017 - Loại 26TV44
Giải tám
100.000đ
56
Giải bảy
200.000đ
924
Giải sáu
400.000đ
1601 - 6679 - 1427
Giải năm
1.000.000đ
7678
Giải tư
3.000.000đ
72405 - 50982 - 08161 - 21560 - 28859 - 83464 - 74077
Giải ba
10.000.000đ
12721 - 09862
Giải nhì
15.000.000đ
75276
Giải nhất
30.000.000đ
40548
Kết quả xổ số ngày 27-10-2017 - Loại 26TV43
Giải tám
100.000đ
73
Giải bảy
200.000đ
494
Giải sáu
400.000đ
3783 - 3348 - 9664
Giải năm
1.000.000đ
5207
Giải tư
3.000.000đ
13839 - 16903 - 44599 - 45624 - 46487 - 23129 - 30775
Giải ba
10.000.000đ
12189 - 59925
Giải nhì
15.000.000đ
10293
Giải nhất
30.000.000đ
10447
Kết quả xổ số ngày 20-10-2017 - Loại 26TV42
Giải tám
100.000đ
08
Giải bảy
200.000đ
924
Giải sáu
400.000đ
9247 - 1618 - 9627
Giải năm
1.000.000đ
5205
Giải tư
3.000.000đ
94338 - 84945 - 58646 - 96453 - 38898 - 21965 - 69328
Giải ba
10.000.000đ
49097 - 42858
Giải nhì
15.000.000đ
11800
Giải nhất
30.000.000đ
41349
Kết quả xổ số ngày 13-10-2017 - Loại 26TV41
Giải tám
100.000đ
60
Giải bảy
200.000đ
605
Giải sáu
400.000đ
8804 - 6373 - 3949
Giải năm
1.000.000đ
4415
Giải tư
3.000.000đ
70320 - 75946 - 60563 - 41530 - 22617 - 70337 - 64667
Giải ba
10.000.000đ
75382 - 58843
Giải nhì
15.000.000đ
27029
Giải nhất
30.000.000đ
89092
Kết quả xổ số ngày 06-10-2017 - Loại 26TV40
Giải tám
100.000đ
36
Giải bảy
200.000đ
604
Giải sáu
400.000đ
6899 - 3804 - 6992
Giải năm
1.000.000đ
7355
Giải tư
3.000.000đ
08359 - 18533 - 11648 - 92702 - 75561 - 53278 - 37891
Giải ba
10.000.000đ
85620 - 11392
Giải nhì
15.000.000đ
93417
Giải nhất
30.000.000đ
67869
Kết quả xổ số ngày 29-09-2017 - Loại 26TV39
Giải tám
100.000đ
28
Giải bảy
200.000đ
550
Giải sáu
400.000đ
3519 - 4839 - 7910
Giải năm
1.000.000đ
0402
Giải tư
3.000.000đ
27679 - 11588 - 59858 - 97814 - 39441 - 22635 - 20438
Giải ba
10.000.000đ
79112 - 94035
Giải nhì
15.000.000đ
06132
Giải nhất
30.000.000đ
46023
Kết quả xổ số ngày 22-09-2017 - Loại 26TV38
Giải tám
100.000đ
01
Giải bảy
200.000đ
836
Giải sáu
400.000đ
4217 - 6925 - 0622
Giải năm
1.000.000đ
8543
Giải tư
3.000.000đ
06969 - 88882 - 28013 - 60657 - 83365 - 34554 - 84773
Giải ba
10.000.000đ
06221 - 06379
Giải nhì
15.000.000đ
89078
Giải nhất
30.000.000đ
17840
Kết quả xổ số ngày 15-09-2017 - Loại 26TV37
Giải tám
100.000đ
99
Giải bảy
200.000đ
616
Giải sáu
400.000đ
8935 - 4562 - 3739
Giải năm
1.000.000đ
7150
Giải tư
3.000.000đ
77600 - 25987 - 82179 - 23629 - 61979 - 60946 - 46024
Giải ba
10.000.000đ
45123 - 44904
Giải nhì
15.000.000đ
57039
Giải nhất
30.000.000đ
46386
Kết quả xổ số ngày 08-09-2017 - Loại 26TV36
Giải tám
100.000đ
17
Giải bảy
200.000đ
842
Giải sáu
400.000đ
9619 - 7539 - 4587
Giải năm
1.000.000đ
6657
Giải tư
3.000.000đ
98121 - 12807 - 38310 - 33278 - 46717 - 24887 - 58811
Giải ba
10.000.000đ
68074 - 66865
Giải nhì
15.000.000đ
39299
Giải nhất
30.000.000đ
09475
Kết quả xổ số ngày 01-09-2017 - Loại 26TV35
Giải tám
100.000đ
32
Giải bảy
200.000đ
743
Giải sáu
400.000đ
0745 - 7311 - 4880
Giải năm
1.000.000đ
4068
Giải tư
3.000.000đ
30046 - 25764 - 11288 - 52130 - 08072 - 29163 - 83631
Giải ba
10.000.000đ
29275 - 65296
Giải nhì
15.000.000đ
09557
Giải nhất
30.000.000đ
19350
Kết quả xổ số ngày 25-08-2017 - Loại 26TV34
Giải tám
100.000đ
99
Giải bảy
200.000đ
213
Giải sáu
400.000đ
2326 - 7550 - 5364
Giải năm
1.000.000đ
2749
Giải tư
3.000.000đ
44125 - 61041 - 56455 - 33771 - 19858 - 53915 - 92239
Giải ba
10.000.000đ
12363 - 04944
Giải nhì
15.000.000đ
80076
Giải nhất
30.000.000đ
65109
Kết quả xổ số ngày 18-08-2017 - Loại 26TV33
Giải tám
100.000đ
93
Giải bảy
200.000đ
404
Giải sáu
400.000đ
1424 - 3345 - 6506
Giải năm
1.000.000đ
7078
Giải tư
3.000.000đ
46634 - 48177 - 82740 - 25793 - 25024 - 17997 - 91586
Giải ba
10.000.000đ
39870 - 01579
Giải nhì
15.000.000đ
51930
Giải nhất
30.000.000đ
88792
Kết quả xổ số ngày 11-08-2017 - Loại 26TV32
Giải tám
100.000đ
36
Giải bảy
200.000đ
932
Giải sáu
400.000đ
2848 - 7736 - 4885
Giải năm
1.000.000đ
1626
Giải tư
3.000.000đ
59825 - 06838 - 67451 - 66381 - 22609 - 79056 - 77155
Giải ba
10.000.000đ
94264 - 05263
Giải nhì
15.000.000đ
15508
Giải nhất
30.000.000đ
91147
Kết quả xổ số ngày 04-08-2017 - Loại 26TV31
Giải tám
100.000đ
69
Giải bảy
200.000đ
765
Giải sáu
400.000đ
8451 - 2386 - 2521
Giải năm
1.000.000đ
4030
Giải tư
3.000.000đ
89746 - 91149 - 18226 - 31095 - 85467 - 77783 - 03853
Giải ba
10.000.000đ
86963 - 56711
Giải nhì
15.000.000đ
40330
Giải nhất
30.000.000đ
16951
Kết quả xổ số ngày 28-07-2017 - Loại 26TV30
Giải tám
100.000đ
55
Giải bảy
200.000đ
680
Giải sáu
400.000đ
9214 - 0104 - 3326
Giải năm
1.000.000đ
5715
Giải tư
3.000.000đ
70472 - 27146 - 37778 - 38145 - 09981 - 82517 - 97514
Giải ba
10.000.000đ
98756 - 00502
Giải nhì
15.000.000đ
43960
Giải nhất
30.000.000đ
85773
Kết quả xổ số ngày 21-07-2017 - Loại 26TV29
Giải tám
100.000đ
14
Giải bảy
200.000đ
476
Giải sáu
400.000đ
8346 - 9837 - 3571
Giải năm
1.000.000đ
7659
Giải tư
3.000.000đ
70698 - 36844 - 92430 - 66681 - 28658 - 00546 - 54435
Giải ba
10.000.000đ
36367 - 16151
Giải nhì
15.000.000đ
50773
Giải nhất
30.000.000đ
37310
Kết quả xổ số ngày 14-07-2017 - Loại 26TV28
Giải tám
100.000đ
16
Giải bảy
200.000đ
041
Giải sáu
400.000đ
7129 - 2910 - 4456
Giải năm
1.000.000đ
7982
Giải tư
3.000.000đ
22226 - 38734 - 39855 - 92170 - 91861 - 97123 - 83401
Giải ba
10.000.000đ
37453 - 44919
Giải nhì
15.000.000đ
51054
Giải nhất
30.000.000đ
77145
Kết quả xổ số ngày 07-07-2017 - Loại 26TV27
Giải tám
100.000đ
26
Giải bảy
200.000đ
483
Giải sáu
400.000đ
1076 - 0279 - 5906
Giải năm
1.000.000đ
5191
Giải tư
3.000.000đ
20921 - 61098 - 95249 - 03131 - 49982 - 37740 - 29659
Giải ba
10.000.000đ
66353 - 27477
Giải nhì
15.000.000đ
77833
Giải nhất
30.000.000đ
72238
Kết quả xổ số ngày 30-06-2017 - Loại 26TV26
Giải tám
100.000đ
71
Giải bảy
200.000đ
976
Giải sáu
400.000đ
5530 - 3612 - 8071
Giải năm
1.000.000đ
4693
Giải tư
3.000.000đ
20938 - 09870 - 49444 - 73521 - 55528 - 24804 - 99785
Giải ba
10.000.000đ
22064 - 50606
Giải nhì
15.000.000đ
67504
Giải nhất
30.000.000đ
13817
Kết quả xổ số ngày 23-06-2017 - Loại 26TV25
Giải tám
100.000đ
17
Giải bảy
200.000đ
965
Giải sáu
400.000đ
5649 - 3727 - 0923
Giải năm
1.000.000đ
3629
Giải tư
3.000.000đ
19380 - 18167 - 18767 - 17891 - 29756 - 50983 - 28900
Giải ba
10.000.000đ
23742 - 79439
Giải nhì
15.000.000đ
59331
Giải nhất
30.000.000đ
61980
Kết quả xổ số ngày 16-06-2017 - Loại 26TV24
Giải tám
100.000đ
26
Giải bảy
200.000đ
654
Giải sáu
400.000đ
8534 - 7765 - 7493
Giải năm
1.000.000đ
2992
Giải tư
3.000.000đ
46009 - 03393 - 09757 - 08109 - 00084 - 63568 - 33897
Giải ba
10.000.000đ
72057 - 62377
Giải nhì
15.000.000đ
37748
Giải nhất
30.000.000đ
19386
Kết quả xổ số ngày 09-06-2017 - Loại 26TV23
Giải tám
100.000đ
22
Giải bảy
200.000đ
656
Giải sáu
400.000đ
1805 - 6682 - 8358
Giải năm
1.000.000đ
7604
Giải tư
3.000.000đ
97436 - 41740 - 29160 - 29374 - 28688 - 63046 - 75411
Giải ba
10.000.000đ
22946 - 48150
Giải nhì
15.000.000đ
42643
Giải nhất
30.000.000đ
54552
Kết quả xổ số ngày 02-06-2017 - Loại 26TV22
Giải tám
100.000đ
05
Giải bảy
200.000đ
459
Giải sáu
400.000đ
0524 - 0617 - 8209
Giải năm
1.000.000đ
5438
Giải tư
3.000.000đ
92006 - 21193 - 74892 - 55403 - 66978 - 45022 - 98115
Giải ba
10.000.000đ
27835 - 89978
Giải nhì
15.000.000đ
86579
Giải nhất
30.000.000đ
71747
Kết quả xổ số ngày 19-05-2017 - Loại 26TV20
Giải tám
100.000đ
09
Giải bảy
200.000đ
915
Giải sáu
400.000đ
3285 - 8323 - 0052
Giải năm
1.000.000đ
9161
Giải tư
3.000.000đ
28097 - 17587 - 13290 - 55394 - 00951 - 26117 - 07864
Giải ba
10.000.000đ
29548 - 72011
Giải nhì
15.000.000đ
85399
Giải nhất
30.000.000đ
40394
Kết quả xổ số ngày 12-05-2017 - Loại 26TV19
Giải tám
100.000đ
42
Giải bảy
200.000đ
162
Giải sáu
400.000đ
2555 - 7291 - 0176
Giải năm
1.000.000đ
7259
Giải tư
3.000.000đ
10337 - 43695 - 80155 - 42369 - 82344 - 60982 - 11409
Giải ba
10.000.000đ
74459 - 29585
Giải nhì
15.000.000đ
72275
Giải nhất
30.000.000đ
35400
Kết quả xổ số ngày 05-05-2017 - Loại 26TV18
Giải tám
100.000đ
45
Giải bảy
200.000đ
749
Giải sáu
400.000đ
2250 - 6104 - 3526
Giải năm
1.000.000đ
2872
Giải tư
3.000.000đ
60991 - 20900 - 81510 - 85784 - 73527 - 07620 - 16691
Giải ba
10.000.000đ
63538 - 60282
Giải nhì
15.000.000đ
83705
Giải nhất
30.000.000đ
67168
Kết quả xổ số ngày 28-04-2017 - Loại 26TV17
Giải tám
100.000đ
05
Giải bảy
200.000đ
630
Giải sáu
400.000đ
3782 - 1426 - 7451
Giải năm
1.000.000đ
9329
Giải tư
3.000.000đ
36946 - 02529 - 73451 - 14766 - 12599 - 30402 - 40259
Giải ba
10.000.000đ
91381 - 66018
Giải nhì
15.000.000đ
73707
Giải nhất
30.000.000đ
22719
Kết quả xổ số ngày 21-04-2017 - Loại 26TV16
Giải tám
100.000đ
32
Giải bảy
200.000đ
520
Giải sáu
400.000đ
3650 - 1226 - 5089
Giải năm
1.000.000đ
1557
Giải tư
3.000.000đ
50907 - 37881 - 37234 - 28249 - 29889 - 77554 - 03863
Giải ba
10.000.000đ
29873 - 38729
Giải nhì
15.000.000đ
40960
Giải nhất
30.000.000đ
62000
Kết quả xổ số ngày 14-04-2017 - Loại 26TV15
Giải tám
100.000đ
55
Giải bảy
200.000đ
828
Giải sáu
400.000đ
6211 - 5944 - 3274
Giải năm
1.000.000đ
6989
Giải tư
3.000.000đ
76946 - 19390 - 33161 - 30560 - 16989 - 88652 - 41740
Giải ba
10.000.000đ
11186 - 91739
Giải nhì
15.000.000đ
52417
Giải nhất
30.000.000đ
56549
Kết quả xổ số ngày 07-04-2017 - Loại 26TV14
Giải tám
100.000đ
53
Giải bảy
200.000đ
892
Giải sáu
400.000đ
5151 - 8618 - 5982
Giải năm
1.000.000đ
2007
Giải tư
3.000.000đ
22304 - 24553 - 06946 - 90160 - 08696 - 80163 - 51426
Giải ba
10.000.000đ
89848 - 24744
Giải nhì
15.000.000đ
62852
Giải nhất
30.000.000đ
31195
Kết quả xổ số ngày 31-03-2017 - Loại 26TV13
Giải tám
100.000đ
48
Giải bảy
200.000đ
973
Giải sáu
400.000đ
0186 - 7414 - 6119
Giải năm
1.000.000đ
1502
Giải tư
3.000.000đ
62977 - 66397 - 36213 - 44135 - 56173 - 63785 - 40186
Giải ba
10.000.000đ
26565 - 75575
Giải nhì
15.000.000đ
44176
Giải nhất
30.000.000đ
78206
Kết quả xổ số ngày 24-03-2017 - Loại 26TV12
Giải tám
100.000đ
66
Giải bảy
200.000đ
056
Giải sáu
400.000đ
6243 - 8437 - 8213
Giải năm
1.000.000đ
6905
Giải tư
3.000.000đ
86898 - 03526 - 91531 - 39943 - 95685 - 93466 - 38182
Giải ba
10.000.000đ
19012 - 40140
Giải nhì
15.000.000đ
39650
Giải nhất
30.000.000đ
59087
Kết quả xổ số ngày 17-03-2017 - Loại 26TV11
Giải tám
100.000đ
87
Giải bảy
200.000đ
967
Giải sáu
400.000đ
2709 - 4951 - 6621
Giải năm
1.000.000đ
2838
Giải tư
3.000.000đ
65675 - 47801 - 04230 - 03464 - 86058 - 15397 - 60644
Giải ba
10.000.000đ
79766 - 61340
Giải nhì
15.000.000đ
79733
Giải nhất
30.000.000đ
70550
Kết quả xổ số ngày 10-03-2017 - Loại 26TV10
Giải tám
100.000đ
74
Giải bảy
200.000đ
746
Giải sáu
400.000đ
8240 - 9777 - 2873
Giải năm
1.000.000đ
8014
Giải tư
3.000.000đ
97171 - 27333 - 28644 - 00354 - 43787 - 93426 - 77413
Giải ba
10.000.000đ
37226 - 61071
Giải nhì
15.000.000đ
79696
Giải nhất
30.000.000đ
59292
Kết quả xổ số ngày 03-03-2017 - Loại 26TV09
Giải tám
100.000đ
48
Giải bảy
200.000đ
279
Giải sáu
400.000đ
6448 - 5112 - 9206
Giải năm
1.000.000đ
7372
Giải tư
3.000.000đ
94410 - 05036 - 02188 - 49161 - 40003 - 27420 - 35642
Giải ba
10.000.000đ
41273 - 30838
Giải nhì
15.000.000đ
28599
Giải nhất
30.000.000đ
63320
Kết quả xổ số ngày 24-02-2017 - Loại 26TV08
Giải tám
100.000đ
68
Giải bảy
200.000đ
558
Giải sáu
400.000đ
6459 - 0356 - 7091
Giải năm
1.000.000đ
2932
Giải tư
3.000.000đ
36112 - 13887 - 66196 - 97450 - 33188 - 14475 - 48605
Giải ba
10.000.000đ
41855 - 24744
Giải nhì
15.000.000đ
81361
Giải nhất
30.000.000đ
42906
Kết quả xổ số ngày 17-02-2017 - Loại 26TV07
Giải tám
100.000đ
05
Giải bảy
200.000đ
112
Giải sáu
400.000đ
1431 - 9471 - 4054
Giải năm
1.000.000đ
5637
Giải tư
3.000.000đ
84890 - 51147 - 38393 - 85040 - 22451 - 38134 - 29554
Giải ba
10.000.000đ
25359 - 37759
Giải nhì
15.000.000đ
92831
Giải nhất
30.000.000đ
98639
Kết quả xổ số ngày 10-02-2017 - Loại 26TV06
Giải tám
100.000đ
80
Giải bảy
200.000đ
791
Giải sáu
400.000đ
4783 - 8333 - 2639
Giải năm
1.000.000đ
6535
Giải tư
3.000.000đ
49990 - 96066 - 89937 - 40411 - 43125 - 28956 - 95051
Giải ba
10.000.000đ
48548 - 30758
Giải nhì
15.000.000đ
81889
Giải nhất
30.000.000đ
05535