Quy định cần biết

Ban hành kèm theo Quyết định số 326/QĐ-XSKT, ngày 01/11/2013 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh.

Ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-XSKT, ngày 01/11/2013 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh