Ngày 19/01/2013 tổ chức hội nghị tổng kết kinh doanh xổ số năm 2012 và KN 20 năm ngày thành lập Công ty tại khách sạn Thanh Trà

Ngày gửi: 16-11-2012 Lượt xem: 1285

Ngày 19/01/2013 tổ chức hội nghị tổng kết kinh doanh xổ số năm 2012 và KN 20 năm ngày thành lập Công ty tại khách sạn Thanh Trà, thành phố Trà Vinh

 

Xổ số kiến thiết Trà Vinh