Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày gửi: 31-07-2018 Lượt xem: 204

Ngày 26 tháng 7 năm 2018 Đảng ủy cơ sở Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể đảng viên và người lao động của Đảng bộ Công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các học viên đã nghe đồng chí Trần Hoàng Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy quán triệt những nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, 23/5/2018về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đ/c Trần Hoàng Hải triển khai Nghị quyết

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặt biệt. Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản cốt lõi về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của các Nghị quyết Hội nghị Trung bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó thống nhất tư tưởng và hành động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Sau học tập tất cả đảng viên và và quần chúng ưu tú viết bài thu hoạch Nghị quyết theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch của Đảng ủy Công ty, gắn với vị trí, nhiệm vụ được giao. Bài thu hoạch lưu tại chi bộ.

Phòng Tổ chức-Hành chính