Chức năng nhiệm vụ

Ngày gửi: 30-10-2012 Lượt xem: 1935

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (UBND tỉnh làm Chủ sở hữu) hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có chức năng kinh doanh xổ số và các dịch vụ giải trí, vui chơi có thưởng khác theo quy định của pháp luật (Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng; Dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi, phương tiện vận chuyển; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định pháp luật)

Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn chủ sỡ hữu đầu tư tại công ty; hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao; Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho Người lao động.

Xổ số kiến thiết Trà Vinh