Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Chúng Em Nhi Đồng
Lên Đàng
Hồn thiên đất Việt
Gửi người lính đảo Trường Sa
Gần lắm Trường Sa
Thanh niên xung phong
Việt Nam ơi
Tuổi trẻ Việt Nam
Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ
Tổ quốc gọi tên mình
Tiến về Hà Nội
Sóng Trường Sa
Những trái tim Việt Nam
Nơi đảo xa
Mùa xuân nơi Trường Sa
Mùa hè xanh
Lời Bác dạy thanh niên
Chúng tôi hát giữa Trường Sa
Bâng khuâng Trường Sa